Tại sao thông báo "Không có đủ tiền" xuất hiện khi tôi cố gắng mở vị thế?

"Không đủ tiền" có nghĩa là không có đủ ký quỹ trên tài khoản của bạn để mở vị thể với khối lượng mong muốn.

Phải làm gì trong tình huống này?

  1. Nạp tiền vào tài khoản của bạn hoặc chuyển tiền từ tài khoản khác để gia tăng số dư khả dụng.
  2. Giảm khối lượng vị thế mà bạn muốn mở.
  3. Đóng vị thế mở khác trên tài khoản của bạn.

Cách tìm số lượng ký quỹ cần thiết để mở vị thế?

Cách dễ dàng nhất để tìm số tiền ký quỹ là sử dụng Công cụ tính toán Giao dịch, có thể được tìm thấy trên trang tương ứng trong website của chúng tôi.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công thức tính toán:

<Ký quỹ> = <Quy mô hợp đồng> / <Đòn bẩy>