Xác minh

  1. Xác minh hoàn chỉnh là gì và nó nhằm mục đích gì?
  2. Cách xác minh danh tính?
  3. Tôi có thể vượt qua quá trình xác minh địa chỉ bằng cách nào?
  4. Việc xác minh mất bao lâu?
  5. Tôi cần làm gì nếu tôi không có bất kỳ hình ảnh được quét nào về giấy tờ của mình?
  6. Công ty đảm bảo an toàn về thông tin cá nhân của tôi bằng cách nào?
  7. Tôi cần làm gì trong trường hợp tôi không nhận được SMS với mã xác nhận?

Hỏi

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ sớm trả lời câu hỏi của bạn.