Ví RoboForex

 1. Ví RoboForex cung cấp những cơ hội gì?
 2. Tại sao Ví được mở với một vài loại đồng tiền?
 3. Nếu tôi không có một vài đồng tiền cụ thể trong Khu vực Thành viên của mình, tôi có thể mở Ví bằng đồng tiền này không?
 4. Những đồng tiền nào có thể được sử dụng để nạp tiền vào Ví?
 5. Những đồng tiền nào có thể được sử dụng để nạp tiền cho tài khoản giao dịch của tôi bằng cách sử dụng Ví?
 6. Tôi có thể nạp tiền cho tài khoản giao dịch của mình nếu đồng tiền tài khoản không nằm trong danh sách đồng tiền tài khoản tạm thời bằng cách nào?
 7. Có thể nạp tiền cho tài khoản giao dịch của tôi bằng đồng tiền nằm trong danh sách đồng tiền của Ví sử dụng tài khoản tạm thời bằng đồng tiền khác không?
 8. Tại sao số dư tài khoản tạm thời khác với tổng số dư của các tài khoản giao dịch bằng cùng đồng tiền?
 9. Tôi có được phép chuyển tiền từ Ví của khách hàng khác của tôi không?
 10. Tôi có được phép chuyển tiền từ một trong những tài khoản tạm thời của mình tới tài khoản của người khác không?
 11. Tiền từ tài khoản giao dịch được rút về đâu?
 12. Tiền được rút ra bằng cách nào?
 13. Tôi phải làm gì nếu tài khoản tạm thời không có đủ tiền để nạp cho tài khoản giao dịch?

Hỏi

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ sớm trả lời câu hỏi của bạn.