Chính sách bảo mật

RoboForex không chỉ cung cấp dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh, mà còn đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật hoàn toàn cho mỗi khách hàng của mình. Chính sách này không chỉ áp dụng cho khách hàng hiện tại, mà còn cho khách hàng trước đó và tương lai.

Ai thu thập dữ liệu?

RoboForex Ltd là một công ty môi giới tài chính được quản lý bởi FSC, giấy phép số 000138/7.

Công ty thu thập các loại dữ liệu cá nhân, hành vi, và các loại dữ liệu khác mà bạn đồng ý chia sẻ với chúng tôi trước khi sử dụng tất cả thuộc tính web của chúng tôi, chẳng hạn như https://market.roboinvesting.pro, https://www.copyfx.comhttps://stockstrader.roboforex.com, bao gồm các phiên bản ngôn ngữ và tên miền phụ của chúng. Trong trường hợp này, Khách hàng sẽ được thông tin về việc này và được yêu cầu đồng ý trước.

Mọi thông tin về hoạt động của bạn được thu thập bởi chúng tôi chỉ được sử dụng cho mục đích kinh doanh và nhằm gia tăng chất lượng dịch vụ, cung cấp kịp thời cho bạn thông tin về các dịch vụ và sản phẩm mới của RoboForex, đánh giá kỹ lưỡng khả năng và nhu cầu tài chính của bạn, cũng như xử lý giao dịch.

Chúng tôi thu thập loại dữ liệu gì?

Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, và sử dụng các dữ liệu cá nhân dưới đây, bao gồm nhưng không giới hạn:

Dữ liệu về danh tính: tên/tên đệm/họ, tên người dùng của bạn hoặc tên hiệu khác do bạn tạo ra khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi, giấy tờ chứng minh danh tính của bạn ở dạng hình ảnh số, ngày tháng và ngày sinh, giới tính, quốc gia cư trú và tư cách công dân.

Dữ liệu liên hệ: địa chỉ cư trú của bạn, bao gồm giấy tờ chứng minh địa chỉ này ở dạng hình ảnh số, số điện thoại, địa chỉ email của bạn.

Dữ liệu nghề nghiệp: trình độ học vấn, nghề nghiệp, tên chủ sử dụng lao động, kinh nghiệm về giao dịch trực tuyến, kiến thức về giao dịch trực tuyến và các rủi ro có liên quan đến việc giao dịch này, bao gồm tất cả bằng chứng liên quan của về dữ liệu này.

Dữ liệu Tài chính và Thuế: thu nhập hàng năm và hàng tháng, tài sản ròng, TIN và quốc gia cư trú nộp thuế, số tài khoản ngân hàng và sao kê ngân hàng, số thẻ ngân hàng và giấy chứng nhận sở hữu, chi tiết ví điện tử, nguồn tiền.

Dữ liệu sử dụng kỹ thuật: địa chỉ IP và vị trí của bạn, loại và phiên bản trình duyệt, loại và model thiết bị, hệ điều hành và bất kỳ dữ liệu nào khác có liên quan đến các đặc tính của thiết bị mà bạn đang sử dụng để truy cập và sử dụng website của chúng tôi.

Dữ liệu hành vi: mọi dữ liệu có liên quan đến hành vi của bạn trên website của chúng tôi - nhấp vào liên kết, tải về, cuộn, v.v.

Dữ liệu marketing: đồng ý nhận các tài liệu marketing và quảng cáo từ chúng tôi cũng như loại kênh truyền thông và ngôn ngữ của thông điệp.

Chính sách cookie

Cookie là các tập tin có chứa thông tin mà website sử dụng để đăng ký lưu lượng. Thông tin này từ máy chủ của website tạm thời được lưu trên đĩa cứng của máy tính hoặc thiết bị di động khi bạn truy cập website lần đầu tiên và, sau đó, cho phép website nhận ra trình duyệt của bạn. Lựa chọn mà bạn thực hiện liên quan đến việc sử dụng cookie trên trang web của chúng tôi được lưu trữ trong tham số "cookie_notification".

RoboForex Ltd sử dụng cookie để xác định dịch vụ nào là dịch vụ thú vị nhất cho khách hàng của mình và để đo lường hoạt động của khách truy cập trên website của Công ty. Bằng việc sử dụng cookie, chúng tôi cũng xác định quảng cáo được yêu cầu nhiều nhất và ước tính mức độ phổ biến của tài nguyên liên quan đến việc thu hút khách hàng tiềm năng.

Chúng tôi sử dụng những loại cookie nào?

Cookie phiên: loại cookie này chỉ được sử dụng trong phiên truy cập của bạn trên website của chúng tôi (khi bạn sử dụng website của chúng tôi) và chỉ được lưu trữ cho đến khi bạn đóng trình duyệt.

Cookie phân tích: loại cookie này thu thập thông tin hành vi của bạn về cách bạn sử dụng website của chúng tôi và truyền nó tới phần mềm phân tích mà ở đó nó có thể được lưu trữ trong khoảng thời gian lên tới 6 tháng. Thông tin được lưu trữ không chứa tên, địa chỉ email của bạn hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác, do đó không tiết lộ danh tính của bạn. Chúng tôi sử dụng nó để theo dõi hoạt động của người dùng trên các trang web của mình, mà việc này cho phép chúng tôi cung cấp trải nghiệm người dùng liền mạch trên tất cả các nền tảng của chúng tôi và theo dõi tình trạng không chính xác tiềm ẩn.

Cookie khuyến mãi: loại cookie này được sử dụng để cung cấp quảng cáo liên quan cho bất kỳ khách truy cập website nào vào thời điểm khi họ không sử dụng một trong những nền tảng của chúng tôi. Chúng có thể bao gồm cookie bên thứ ba của một hoặc nhiều đối tác quảng cáo.

Cookie ưu tiên và chức năng: loại cookie xác định các lựa chọn mà bạn đưa ra trong khi sử dụng website của chúng tôi, cho dù đó là ngôn ngữ của website hay việc đóng cửa sổ bật lên.

Cách quản lý các ưu tiên cookie của bạn

Bạn có thể xóa cookie được đặt trên máy tính khi truy cập website của chúng tôi sử dụng cài đặt trình duyệt của mình. Hướng dẫn về việc quản lý cookie trong các trình duyệt phổ biến nhất có thể được tìm thấy bên dưới:

Đảm bảo bạn hoàn toàn thừa nhận rằng việc xóa cookie có thể ảnh hưởng tới chức năng mà bạn sử dụng trên website của chúng tôi và các website khác.

Chúng tôi thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn để làm gì?

Các lý do và mục đích chính của việc thu thập dữ liệu cá nhân theo pháp luật được mô tả bên dưới:

Nghĩa vụ hợp đồng: để chào đón bạn với tư cách là Khách hàng, chúng tôi phải yêu cầu và xác minh thông tin cá nhân của bạn theo Thỏa thuận Khách hàng của chúng tôi.

Nghĩa vụ pháp lý: RoboForex là chủ thể tham gia một số luật khác nhau áp dụng cho các tổ chức tài chính (ví dụ như luật chống rửa tiền, luật dịch vụ tài chính, luật công ty, luật bảo vệ quyền riêng tư và luật thuế). Những luật và chỉ thị này bắt buộc Công ty phải thu thập và lưu trữ dữ liệu cá nhân được yêu cầu trong nội dung của chúng.

Yêu cầu thông tin của khiếu nại: nhằm thực hiện một yêu cầu thông tin liên quan đến các khiếu nại của bạn, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu mà bạn đã cung cấp khi yêu cầu thông tin.

Phân tích dữ liệu: chúng tôi sử dụng các công cụ khác nhau để thu thập dữ liệu hành vi và định lượng về người dùng của website và những người đăng ký nhận email của chúng tôi nhằm cung cấp cho họ trải nghiệm người dùng tối ưu và nội dung liên quan.

Mục đích marketing: nếu bạn đồng ý nhận tài liệu thông tin marketing của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp để gửi cho bạn thông tin về các sản phẩm, dịch vụ và sự kiện sắp diễn ra của chúng tôi.

Thông báo Pháp lý: Pháp luật buộc chúng tôi phải thông báo cho bạn về các thay đổi đối với sản phẩm, dịch vụ và/hoặc thỏa thuận của mình; do đó, chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn.

Các lý do và mục đích chính của việc thu thập dữ liệu cá nhân của khách hàng từ EU/EEA được mô tả trong tài liệu ĐIỀU KHOẢN XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN.

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho ai?

Công ty có quyền tiết lộ dữ liệu cá nhân theo khối lượng được yêu cầu và theo các mục đích nêu trên cho:

  • Các nhà cung cấp dịch vụ marketing và quảng cáo bên thứ ba;
  • Các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba;
  • Các đối tác liên kết và công ty con;
  • Các cơ quan chủ quản;
  • Các kiểm toán viên và nhà thầu;
  • Bất kỳ ai do bạn ủy quyền.

Vui lòng lưu ý rằng dữ liệu cá nhân của bạn không bao giờ có thể được tiết lộ cho bất kỳ bên thứ ba nào mà Công ty không biết và công ty không có thỏa thuận thích hợp.

Trong mọi trường hợp, Khách hàng sẽ được thông tin về việc này và phải đưa ra sự đồng ý trước cho những hoạt động này theo GDPR.

Chuyển dữ liệu ra bên ngoài EEA

RoboForex không chuyển dữ liệu cá nhân của khách hàng từ EU/EEA ra bên ngoài EEA.

Các quyền của khách hàng từ EU/EEA liên quan đến dữ liệu cá nhân của họ

Theo Pháp luật, bạn có những quyền dưới đây liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ và xử lý:

1. Quyền được thông tin về việc chúng tôi đang xử lý dữ liệu cá nhân của bạn và chính xác thì chúng tôi đang xử lý dữ liệu gì.

2. Quyền tiếp cận dữ liệu cá nhân của bạn.

3. Quyền sửa đổi dữ liệu cá nhân của bạn trong trường hợp nó không chính xác hoặc không cập nhật.

4. Quyền xóa dữ liệu cá nhân của bạn từ các máy chủ của chúng tôi khi có yêu cầu chính đáng của bạn.

5. Quyền hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (không ngụ ý việc lưu trữ dữ liệu cá nhân).

6. Quyền sở hữu dữ liệu di động. Trong các trường hợp nhất định, bạn có quyền nhận được mọi dữ liệu cá nhân của bạn mà chúng tôi lưu trữ ở định dạng máy có thể đọc được.

7. Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn.

8. Quyền tuân thủ việc đưa ra quyết định tự động, bao gồm thu thập thông tin nếu nó không không can thiệp vào việc thực hiện hợp đồng giữa bạn và RoboForex.

Liên quan đến các quyền của Khách hàng, Công ty thông tin cho bạn rằng bạn có thể thực hiện các quyền nêu trên nếu việc này không mâu thuẫn với yêu cầu pháp lý liên quan đến Luật Chống Rửa tiền và Tài trợ cho Khủng bố, các nghĩa vụ Lưu trữ Hồ sơ của Công ty, v.v.

Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu

Để thực hiện mọi quyền, thắc mắc hoặc khiếu nại liên quan đối với mọi vấn đề về bảo vệ dữ liệu giữa bạn và Công ty, vui lòng liên hệ với Cán bộ Bảo vệ Dữ liệu của chúng tôi trước tiên theo địa chỉ [email protected].