RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Ngày lễ Độc lập tại Mỹ)

26.06.2020 / 10:00

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do Ngày lễ Độc lập tại Mỹ, sẽ có một số thay đổi về lịch giao dịch*

Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch Giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu (WTI, Brent)


 • Ngày 03/07/2020 - giao dịch sẽ dừng lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 06/07/2020 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500Cash, US30Cash, USTechCash)


 • Ngày 03/07/2020 - giao dịch sẽ dừng lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 06/07/2020 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 03/07/2020 - không giao dịch.
 • Ngày 06/07/2020 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Nền tảng R Trader

Lịch giao dịch cho cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF


 • Ngày 03/07/2020 - không giao dịch.
 • Ngày 06/07/2020 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF


 • Ngày 03/07/2020 - không giao dịch.
 • Ngày 06/07/2020 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100)


 • Ngày 03/07/2020 - không giao dịch.
 • Ngày 06/07/2020 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch Giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD) và CFD trên Dầu thô (BRENT.oil, WTI.oil)


 • Ngày 03/07/2020 - giao dịch sẽ dừng lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 06/07/2020 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Nền tảng cTrader

Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD)


 • Ngày 03/07/2020 - giao dịch sẽ dừng lúc 7:45 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 06/07/2020 - giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được nhà cung cấp thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex