RoboForex: thay đổi về lịch giao dịch (Ngày lễ tại Mỹ và Vương quốc Anh)

26.05.2021 / 08:59

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn rằng do ngày quốc lễ tại Mỹ, Ngày Tưởng niệm và tại Vương quốc Anh, Ngày nghỉ lễ Ngân hàng Cuối tháng 5, một số công cụ sẽ được giao dịch theo lịch được thay đổi*

Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch trên Kim loại (XAU/USD và XAG/USD), Chỉ số của Mỹ (US30Cash, US500Cash, và USTECHCash), chỉ số J225Cash của Nhật Bản, và CFD trên dầu (Brent và WTI)


 • Ngày 31/05/2021 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 31/05/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên GDR của Nga


 • Ngày 31/05/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Nền tảng R Trader

Lịch giao dịch cho cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF


 • Ngày 31/05/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ và quỹ ETF


 • Ngày 31/05/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30 và NAS100) và chỉ số JPY225 của Nhật Bản


 • Ngày 31/05/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên Chỉ số UK100


 • Ngày 31/05/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Anh


 • Ngày 31/05/2021 – không giao dịch.
 • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Lịch Giao dịch cho Kim loại (XAUUSD và XAGUSD) và CFD trên dầu (Dầu WTI, dầu BRENT)


 • Ngày 31/05/2021 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Nền tảng cTrader

Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD và XAGUSD)


 • Ngày 31/05/2021 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ.
 • Ngày 01/06/2021 – giao dịch bắt đầu như thường lệ.

Vui lòng cân nhắc đến những thay đổi về lịch giao dịch này khi lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của bạn.

* – Lịch giao dịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể được thay đổi.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex