RoboForex: những thay đổi sắp tới đối với lịch giao dịch nhân dịp kỷ niệm Ngày lễ Tạ ơn tại Mỹ

17.11.2023 / 16:00

Quý Khách hàng và Đối tác Thân mến,

Chúng tôi xin thông báo cho bạn về những điều chỉnh sắp tới đối với lịch giao dịch nhân dịp ngày lễ Tạ ơn tại Mỹ.

Lịch này chỉ nhằm mục đích thông tin và có thể thay đổi thêm.

Các nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch cho CFD trên Chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và chỉ số JP225Cash của Nhật Bản


 • Ngày 23/11/2023 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ
 • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ

Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) và CFD trên Dầu (Brent, WTI)


 • Ngày 23/11/2023 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ
 • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu Mỹ


 • Ngày 23/11/2023 – không giao dịch
 • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ

Lịch giao dịch cho CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ


 • Ngày 23/11/2023 – không giao dịch
 • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 7:15 giờ tối theo giờ máy chủ

Nền tảng R StocksTrader

Lịch giao dịch cho cổ phiếu và quỹ ETF Mỹ


 • Ngày 23/11/2023 – không giao dịch
 • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ

Lịch giao dịch cho CFD trên cổ phiếu và quỹ ETF Mỹ


 • Ngày 23/11/2023 – không giao dịch
 • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ

Lịch giao dịch cho CFD trên chỉ số của Mỹ


 • Ngày 23/11/2023 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ
 • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ

Lịch giao dịch cho Kim loại (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) và CFD trên dầu (dầu WTI, dầu BRENT)


 • Ngày 23/11/2023 – giao dịch dừng lúc 7:40 giờ tối theo giờ máy chủ
 • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 8:00 giờ tối theo giờ máy chủ

Lịch giao dịch cho CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ


 • Ngày 23/11/2023 – không giao dịch
 • Ngày 24/11/2023 – giao dịch dừng lúc 7:15 giờ tối theo giờ máy chủ

Vui lòng lưu ý những sửa đổi ở trên đối với lịch giao dịch khi bạn lập kế hoạch cho hoạt động giao dịch của mình.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex