RoboForex: Thông tin quan trọng liên quan đến việc chia tách cổ phiếu của NVIDIA vào ngày 10 tháng 6 năm 2024

10.06.2024 / 14:18

Kính thưa Quý Khách hàng và Đối tác,

Vào ngày 10 tháng 6 năm 2024, tập đoàn NVIDIA sẽ thực hiện chia tách cổ phiếu Chia tách cổ phiếu là một hoạt động của công ty nhằm gia tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành theo một tỷ lệ nhất định, đồng thời giảm giá trị của mỗi cổ phiếu xuống tương ứng với tỷ lệ đó.

Tập đoàn NVIDIA sẽ thực hiện chia tách cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (tức là 1 cổ phiếu sẽ được chia thành 10 cổ phiếu).

Điều này sẽ ảnh hưởng đến các vị thế và các lệnh như thế nào?

Nếu quý vị đang nắm giữ các vị thế mở (open positions) của cổ phiếu NVIDIA hoặc có kế hoạch mở các vị thế này, hãy lưu ý đến những thay đổi dưới đây, có hiệu lực kể từ ngày 10 tháng 6 năm 2024

Tài khoản thật MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Quá trình chia tách cổ phiếu của NVIDIA sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 6 và hoàn tất trước khi phiên giao dịch chứng khoán Mỹ mở cửa, cụ thể là lúc 15:00 (giờ máy chủ).

  • Tất cả các lệnh chờ (Buy Limit, Buy Stop, Sell Limit, Sell Stop, Buy Stop Limit, Sell Stop Limit, Stop Loss và Take Profit) cho NVDA sẽ bị hủy bỏ trước khi phiên giao dịch mở cửa vào lúc 16:31 (giờ máy chủ) ngày 10 tháng 6.

  • Vào lúc 15:00 (giờ máy chủ) ngày 10 tháng 6, giá mở cửa của các vị thế đang nắm giữ trong NVDA sẽ được điều chỉnh bằng cách chia cho 10.

  • Khối lượng của mỗi vị thế mở trong NVDA sẽ được nhân với 10.

Tài khoản demo MetaTrader 4 / MetaTrader 5

  • Tất cả các lệnh chờ (Giới hạn mua, Dừng mua, Giới hạn bán, Dừng bán, Giới hạn dừng mua, Giới hạn dừng bán) trong NVDA sẽ bị hủy trước khi phiên giao dịch mở cửa vào ngày 10 tháng 6 lúc 16:31 (giờ máy chủ).

  • Tất cả các vị thế mở trong NVDA sẽ đóng vào ngày 10 tháng 6 trước khi phiên giao dịch mở cửa.

Xin hãy lưu ý đối với những khách hàng đang sử dụng Expert Advisor (EA), chúng tôi khuyến nghị bạn nên kiểm tra với nhà phát triển của EA xem liệu mã code có cần điều chỉnh gì không để đảm bảo giải thích chính xác dữ liệu giá sau khi chia tách cổ phiếu.

Các tài khoản R StocksTrader

Quá trình chia tách cổ phiếu sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 6 và hoàn tất trước khi phiên giao dịch chứng khoán Mỹ bắt đầu, cụ thể là lúc 15:00 giờ máy chủ.

  • Trong quá trình chia tách cổ phiếu, tất cả các lệnh chờ đang hoạt động (gồm Giới hạn mua, Giới hạn bán, Cắt lỗ và Chốt lời) cho NVDA sẽ bị hủy bỏ.

  • Vào lúc 15:00 (giờ máy chủ) ngày 10 tháng 6, giá mở cửa của các vị thế NVDA được mở trước ngày chia tách sẽ điều chỉnh giảm bằng cách chia cho 10.

  • Đúng rồi. Vào lúc 15:00 (giờ máy chủ) ngày 10 tháng 6, số lượng cổ phiếu của tất cả các vị thế mở trong NVDA sẽ được tăng lên 10 lần.

  • Đối với tất cả các công cụ này, mọi vị thế cùng hướng và cùng nằm trong một tài khoản sẽ được gộp thành một vị thế mới. Vị thế mới này sẽ có giá mở cửa và số lượng cổ phiếu được tính toán dựa trên giá trung bình của tất cả các vị thế nắm giữ trước khi chia tách.

Biểu đồ lịch sử (historical charts) trên phần mềm giao dịch của bạn sẽ được cập nhật để phản ánh giá mới của các công cụ đã đề cập ở trên.

Mọi điều kiện giao dịch khác sẽ vẫn được giữ nguyên. Vui lòng lưu ý những thông tin này khi lên kế hoạch giao dịch của bạn.

Trân trọng,
Đội ngũ Roboforex