RoboForex: những thay đổi sắp tới trong lịch giao dịch (Ngày Độc lập ở Mỹ)

28.06.2024 / 08:01

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác,

Xin lưu ý những điều chỉnh sắp tới đối với lịch giao dịch.

Ngày lễ: Ngày Quốc Khánh ở Mỹ
Ngày: 03/07/2024 - 04/07/2024

Lịch trình này nhằm mục đích cung cấp thông tin và có thể được sửa đổi thêm.

Nền tảng MetaTrader 4 / MetaTrader 5

Lịch giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ (US30Cash, US500Cash, USTECHCash) và CFD trên chỉ số J225Cash của Nhật Bản


 • 03/07/2024 – giao dịch dừng lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/2024 – giao dịch dừng lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 07/05/2024 – giao dịch bình thường

Lịch giao dịch CFD trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) và CFD trên Dầu (Brent, WTI)


 • 03/07/2024 – giao dịch dừng lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/2024 – giao dịch dừng lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 07/05/2024 – giao dịch bình thường

Lịch trình giao dịch CFD trên chứng khoán Mỹ


 • 03/07/2024 – giao dịch dừng lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/2024 – không giao dịch
 • 07/05/2024 – giao dịch bình thường

Lịch trình giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ


 • 03/07/2024 – giao dịch dừng lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/2024 – không giao dịch
 • 07/05/2024 – giao dịch bình thường

Nền tảng giao dịch R StocksTrader

Lịch giao dịch trên cổ phiếu Mỹ, ETF, CFD trên cổ phiếu Mỹ và ETF


 • 03/07/2024 – giao dịch dừng lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/2024 – không giao dịch
 • 07/05/2024 – giao dịch bình thường

Lịch giao dịch CFD trên chỉ số Mỹ (US500, US30, NAS100) và chỉ số Nhật Bản JPY225


 • 03/07/2024 – giao dịch dừng lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/2024 – giao dịch dừng lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 07/05/2024 – giao dịch bình thường

Lịch trình giao dịch CFD trên hợp đồng tương lai Mỹ


 • 03/07/2024 – giao dịch dừng lúc 8:00 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/2024 – không giao dịch
 • 07/05/2024 – giao dịch bình thường

Lịch giao dịch CFD trên Kim loại (XAUUSD, XAGUSD, XAUEUR) và CFD trên dầu (WTI.oil, BRENT.oil)


 • 03/07/2024 – giao dịch dừng lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 04/07/2024 – giao dịch dừng lúc 7:40 tối theo giờ máy chủ
 • 07/05/2024 – giao dịch bình thường

Vui lòng lưu ý những thay đổi trên khi bạn lập kế hoạch giao dịch của mình.

Trân trọng,
Đội ngũ RoboForex