Quy định của RoboForex

FSC

RoboForex Ltd có giấy phép môi giới đặc biệt FSC Belize "Kinh doanh các công cụ tài chính và phái sinh dựa trên hàng hóa và chứng khoán khác" theo số 000138/7.

FSC (Ủy ban Dịch vụ Tài chính) là cơ quan quản lý Belizean về thị trường dịch vụ tài chính ở cấp độ quốc tế.

Hoạt động của FSC được quy định bởi Đạo luật Ủy ban Dịch vụ Tài chính và Chứng khoán của Bộ Chứng khoán Belize (Đạo luật FSC). Với tư cách là cơ quan quản lý thị trường dịch vụ tài chính, FSC cấp giấy phép và tiến hành giám sát các dịch vụ tài chính do các bên tham gia thị trường cung cấp để đảm bảo rằng các bên được cấp phép hoạt động theo cách hiệu quả, minh bạch và đáng tin cậy nhất. Cơ quan quản lý đảm bảo rằng chỉ những công ty đáng tin cậy nhất và có trách nhiệm với xã hội mới nhận được giấy phép hoạt động trong Belize.

FSC Belize tuân theo chính sách AML (Chống rửa tiền) quốc tế.

Trang web của cơ quan quản lý:Ủy ban Dịch vụ Tài chính

 • Ủy ban Tài chính

  RoboForex Ltd là thành viên chính thức của Ủy ban Tài chính, tổ chức quốc tế, giải quyết các tranh chấp giữa thành viên của mình và khách hàng của họ.

  Mục đích của Ủy ban là giải pháp thay thế trước những xung đột nảy sinh giữa thành viên của mình và khách hàng của họ. Mọi người có thể gửi đơn đăng ký tới Ủy ban Tài chính bằng tiếng Nga, tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, và tiếng Trung. Thời gian phản hồi đơn đăng ký là 7 ngày.

  Ủy ban có quỹ bồi thường ấn tượng và bao gồm các chuyên gia về hoạt động môi giới từ khắp nơi trên thế giới. Kinh nghiệm dày dặn của họ về thị trường tài chính, danh tiếng nghề nghiệp và kiến thức pháp lý cung cấp cho việc tìm ra các giải pháp được cả hai bên chấp nhận liên quan đến bất kỳ vấn đề gây tranh cãi nào. Quyết định của Ủy ban là quyết định bắt buộc, tức là tất cả thành viên tham gia trường hợp này đều phải tuân theo các quyết định.

  Website: Ủy ban Tài chính

 • Quỹ Bồi thường

  RoboForex Ltd, thành viên nhóm "A" trong Ủy ban Tài chính, cũng là thành viên của Ủy ban Bồi thường. Quỹ Bồi thường là dịch vụ bao gồm thành viên Ủy ban Tài chính, cung cấp bảo hiểm lên tới 20.000 EUR cho mỗi trường hợp nếu Thành viên từ chối tuân thủ phán quyết của Ủy ban Tài chính. Để biết thêm thông tin, hãy nhấp vào đây.

  Mục đích của Quỹ là nhằm cung cấp bảo hiểm cho nhà giao dịch, những người hợp tác với thành viên của Ủy ban Tài chính, và thanh toán cho họ bồi thường. Những thanh toán này sẵn có cho bất kỳ khách hàng nào của công ty, là thành viên của Ủy ban Tài chính, trong trường hợp công ty môi giới từ chối hoặc không có cơ hội tuân thủ quyết định của Ủy ban có lợi cho khách hàng. Số tiền được quy định bởi Ủy ban có thể lên tới 20.000 EUR mỗi nhà giao dịch.

  Quỹ Bồi thường của Ủy ban Tài chính là quỹ đặc biệt, được tổ chức bởi các thành viên của Ủy ban nhằm cung cấp cho nhà giao dịch an toàn tài chính bổ sung. Quỹ được dựa trên phí hàng tháng được thanh toán bởi các công ty là thành viên của Ủy ban. 10% trong số tiền này được chuyển trực tiếp tới Quỹ Bồi thường và được giữ trên tài khoản ngân hàng được tách biệt.

  Website: Quỹ Bồi thường của Ủy ban Tài chính

Chương trình bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự

Tại RoboForex, chúng tôi hiểu rằng nhà giao dịch nên tập trung mọi nỗ lực của mình vào giao dịch và không nên lo lắng về mức độ an toàn phù hợp cho vốn của họ. Do đó, công ty đã thực hiện các biện pháp bổ sung nhằm đảm bảo sự tuân thủ các nghĩa vụ của mình đối với khách hàng. Chúng tôi đã triển khai chương trình bảo hiểm Trách nhiệm Dân sự với hạn mức bảo hiểm là 2.500.000 EUR, bao gồm bảo hiểm hàng đầu thị trường chống lại thiếu sót, gian lận, lỗi, sơ suất, và các rủi ro khác có thể dẫn đến các tổn thất tài chính của khách hàng.

Dịch vụ bảo hiểm này được cung cấp cho khách hàng mà không phát sinh bất kỳ khoản phí nào.

Xem Chứng nhận Bảo hiểm

Verify My Trade (VMT)

RoboForex Ltd đã nhận được chứng chỉ chứng nhận chất lượng thực hiện giao dịch Verify My Trade (VMT), xác nhận việc tuân thủ các yêu cầu nghiêm ngặt của Ủy ban Tài chính đối với các thành viên.

Nhờ sự hợp tác của Verify My Trade và Financial Commission, chúng tôi có cơ hội đánh giá chất lượng dịch vụ của các công ty môi giới. Dịch vụ độc lập Verify My Trade cung cấp phân tích sau giao dịch về việc khớp lệnh trong các công ty môi giới. Dữ liệu từ hồ sơ giao dịch được phân tích hàng tháng và được so sánh với các giá trị tham chiếu. Các công ty môi giới sở hữu chứng chỉ VTM buộc phải gửi dữ liệu thống kê định kỳ về việc thực hiện lệnh để chứng minh sự tuân thủ của họ với các yêu cầu của Ủy ban tài chính.

RoboForex Ltd gửi 5.000 giao dịch của khách hàng được cá nhân hóa để phân tích mỗi tháng, để chúng được so sánh với kết quả của các công ty khác. Để chứng nhận có hiệu lực được xác nhận, kết quả kiểm tra phải tuân thủ các giá trị trung bình của thị trường.

Website của tổ chức quản lý: Verify My Trade