Biểu đồ Hàng hóa năng lượng Trực tiếp

Đầu tư vào dầu thuộc các loại nổi tiếng nhất, Brent và WTI, cũng như các loại hàng hóa năng lượng khác cùng với RoboForex. Mọi thứ cần thiết cho bạn sử dụng: báo giá và biểu đồ trực tiếp của các công cụ khả dụng để giao dịch. Tận dụng chúng ngay bây giờ bằng cách nhấp vào thẻ công cụ.

Tất cả công cụ

Dụng cụGiá hiện tại
Giá mở cửa
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
Thay đổi giá
Thay đổi giá, %
WTI------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
BRENT------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá: