Biểu đồ CFD trên Hợp đồng tương lai

RoboForex cung cấp cho khách hàng quyền truy cập vào CFDs (Hợp đồng chênh lệch) trên biểu đồ tương lai. Các biểu đồ có thể phân tích một cách toàn diện, cho phép nhà giao dịch nhận thông tin tại thời gian thực về sự biến động giá của một công cụ. Nhà giao dịch có đa dạng các lựa chọn để phân tích giá của Hợp đồng tương lai thay đổi theo thời gian và đầu tư vào CFDs của các loại tài sản dựa trên những thông tin bổ ích.

Tất cả công cụ

Dụng cụGiá hiện tại
Giá mở cửa
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
Thay đổi giá
Thay đổi giá, %
NQM23------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
YMM23------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
ESM23------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá: