Biểu đồ và Báo giá Chỉ số Trực tiếp

Điều gì đang diễn ra trên các sàn giao dịch toàn cầu? Học cách sử dụng biểu đồ giá miễn phí về báo giá của các chỉ số toàn cầu, chẳng hạn như DAX, Dow Jones, S&P500, và nhiều chỉ số khác. Để đọc tất cả thông số kỹ thuật của một công cụ và xem biểu đồ giá, chỉ cần nhấp vào mã giao dịch của nó trong danh sách bên dưới.

Tất cả công cụ

Dụng cụGiá hiện tại
Giá mở cửa
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
Thay đổi giá
Thay đổi giá, %
.US500Cash------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
.USTECHCash------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
.US30Cash------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
.JP225Cash------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
.DE40Cash------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá: