Kỳ nghỉ Thị trường

Lịch biểu tương tác của ngày nghỉ lễ của Ngân hàng, cũng như dữ liệu và số liệu cơ bản khác cùng với tin tức thị trường mới nhất tại "Trung tâm phân tích của RoboForex".

Hoạt động của thị trường tài chính thế giới không chỉ được điều chỉnh theo giờ giao dịch đã công bố mà còn phụ thuộc vào các ngày nghỉ lễ của ngân hàng quốc gia. Trong những ngày nghỉ lễ này, một số thị trường đóng cửa sớm hơn và một số tài sản có thể không khả dụng để giao dịch. Chẳng hạn, vào dịp Giáng sinh hoặc Ngày lễ Tạ ơn, bạn không thể giao dịch tại các sàn NYSE và NASDAQ. Ngoài ra, hầu hết sàn giao dịch đóng cửa vào ngày lễ Năm mới.

Mọi nhà giao dịch hoạt động trên thị trường nên theo dõi lịch nghỉ lễ của thị trường tài chính. Thực tế là các ngày lễ thường ít gây ra sự biến động trên thị trường tài chính, tuy nhiên, ngay sau khi chúng kết thúc và thị trường mở cửa, tin tức dễ làm thị trường tăng lên đột ngột và một nhà giao dịch mới bắt đầu có thể gặp một số rủi ro đáng kể. Trang này bao gồm lịch nghỉ lễ của thị trường tài chính cho năm 2024. Hãy theo dõi những ngày quan trọng cho thị trường với RoboForex!

Giờ thị trường của các tổ chức tài chính trong các ngày lễ. Năm 2024.

NgàyQuốc giaTổ chứcNgày nghỉ lễ của ngân hàng

Ngày nghỉ lễ của ngân hàng tháng 1/2024

01/01/2024

Australia

Sàn giao dịch Chứng khoán SydneyNăm mới

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán TorontoNăm mới

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán CanađaNăm mới

Canađa

Sàn giao dịch Liên doanh TSXNăm mới

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnNăm mới

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiNăm mới

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípNăm mới

Pháp

Sàn giao dịch Chứng khoán ParisNăm mới

Đức

Sàn giao dịch Chứng khoán FrankfurtNăm mới

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngNăm mới

Ý

Sàn giao dịch Chứng khoán MilanNăm mới

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNăm mới

Singapore

Sàn giao dịch Chứng khoán SingaporeNăm mới

Thụy Sĩ

Sàn giao dịch Chứng khoán Thụy SĩNăm mới

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch Chứng khoán LondonNăm mới

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch AquisNăm mới

Mỹ

Sàn Giao dịch Chứng khoán New YorkNăm mới
02/01/2024

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày nghỉ lễ của Thị trường

Thụy Sĩ

Sàn giao dịch Chứng khoán Thụy SĩNăm mới
03/01/2024

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày nghỉ Thị trường
08/01/2024

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày kính lão
15/01/2024

Mỹ

Sàn Giao dịch Chứng khoán New YorkNgày lễ Martin Luther King, Jr.
26/01/2024

Australia

Sàn giao dịch Chứng khoán SydneyNgày quốc khánh Australia

Ngày nghỉ lễ của ngân hàng tháng 2/2024

09/02/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiTết Nguyên đán

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnTết Nguyên đán

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngTết Nguyên Đán Trung Hoa - Đóng cửa sớm lúc 12:00 giờ

Singapore

Sàn giao dịch Chứng khoán SingaporeTết Nguyên Đán Trung Hoa - Đóng cửa sớm lúc 12:00 giờ
10/02/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiTết Nguyên đán

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnTết Nguyên đán
11/02/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiTết Nguyên đán

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnTết Nguyên đán
12/02/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiTết Nguyên đán

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnTết Nguyên đán

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngTết Nguyên đán

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày Quốc khánh

Singapore

Sàn giao dịch Chứng khoán SingaporeTết Nguyên đán
13/02/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiTết Nguyên đán

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnTết Nguyên đán

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngTết Nguyên đán
14/02/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiTết Nguyên đán

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnTết Nguyên đán
15/02/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnTết Nguyên đán

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiTết Nguyên đán
16/02/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiTết Nguyên đán

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnTết Nguyên đán
19/02/2024

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán TorontoNgày Gia đình

Canađa

Sàn giao dịch Liên doanh TSXNgày Gia đình

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán CanađaNgày Gia đình

Canađa

Sàn giao dịch CBOE CanađaNgày Gia đình

Mỹ

Sàn Giao dịch Chứng khoán New YorkSinh nhật của Washington
23/02/2024

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoSinh nhật Thiên hoàng

Ngày nghỉ lễ của ngân hàng tháng 3/2024

18/03/2024

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípThứ Hai Tinh khiết
20/03/2024

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày Xuân phân
25/03/2024

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípLễ Độc lập
29/03/2024

Australia

Sàn giao dịch Chứng khoán SydneyThứ Sáu Tuần Thánh

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán CanađaThứ Sáu Tuần Thánh

Canađa

Sàn giao dịch Liên doanh TSXThứ Sáu Tuần Thánh

Canađa

Sàn giao dịch CBOE CanađaThứ Sáu Tuần Thánh

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán TorontoThứ Sáu Tuần Thánh

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípThứ Sáu Tuần Thánh

Pháp

Sàn giao dịch Chứng khoán ParisThứ Sáu Tuần Thánh

Đức

Sàn giao dịch Chứng khoán FrankfurtThứ Sáu Tuần Thánh

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngThứ Sáu Tuần Thánh

Ý

Sàn giao dịch Chứng khoán MilanThứ Sáu Tuần Thánh

Singapore

Sàn giao dịch Chứng khoán SingaporeThứ Sáu Tuần Thánh

Thụy Sĩ

Sàn giao dịch Chứng khoán Thụy SĩThứ Sáu Tuần Thánh

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch AquisThứ Sáu Tuần Thánh

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch Chứng khoán LondonThứ Sáu Tuần Thánh

Mỹ

Sàn Giao dịch Chứng khoán New YorkThứ Sáu Tuần Thánh

Ngày nghỉ lễ của ngân hàng tháng 4/2024

01/04/2024

Australia

Sàn giao dịch Chứng khoán SydneyPhục sinh

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípNgày Quốc khánh

Pháp

Sàn giao dịch Chứng khoán ParisPhục sinh

Đức

Sàn giao dịch Chứng khoán FrankfurtPhục sinh

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngPhục sinh

Ý

Sàn giao dịch Chứng khoán MilanPhục sinh

Thụy Sĩ

Sàn giao dịch Chứng khoán Thụy SĩPhục sinh

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch AquisPhục sinh

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch Chứng khoán LondonPhục sinh
04/04/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiNgày Quốc khánh

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnNgày Quốc khánh

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngLễ hội Ching Ming
05/04/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiNgày Quốc khánh

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnNgày Quốc khánh
10/04/2024

Singapore

Sàn giao dịch Chứng khoán SingaporeEid al-Fitr (Lễ ăn chay)
25/04/2024

Australia

Sàn giao dịch Chứng khoán SydneyNgày ANZAC
29/04/2024

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày Chiêu Hòa

Ngày nghỉ lễ của ngân hàng tháng 5/2024

01/05/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiNgày Quốc tế Lao động

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnNgày Quốc tế Lao động

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípNgày Quốc tế Lao động

Pháp

Sàn giao dịch Chứng khoán ParisNgày Quốc tế Lao động

Đức

Sàn giao dịch Chứng khoán FrankfurtNgày Quốc tế Lao động

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngNgày Quốc tế Lao động

Ý

Sàn giao dịch Chứng khoán MilanNgày Quốc tế Lao động

Singapore

Sàn giao dịch Chứng khoán SingaporeNgày Quốc tế Lao động

Thụy Sĩ

Sàn giao dịch Chứng khoán Thụy SĩNgày Quốc tế Lao động

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch AquisNgày Quốc tế Lao động
02/05/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiNgày Quốc tế Lao động

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnNgày Quốc tế Lao động
03/05/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiNgày Quốc tế Lao động

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnNgày Quốc tế Lao động

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípThứ Sáu Tuần Thánh

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày Hiến pháp
06/05/2024

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípPhục sinh

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày Quốc tế Thiếu nhi

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch AquisNgày nghỉ lễ của Ngân hàng

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch Chứng khoán LondonNgày nghỉ lễ của Ngân hàng
07/05/2024

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípPhục sinh
09/05/2024

Thụy Sĩ

Sàn giao dịch Chứng khoán Thụy SĩNgày lễ Thăng thiên
15/05/2024

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngLễ Phật đản
29/05/2024

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán TorontoNgày Victoria

Canađa

Sàn giao dịch Liên doanh TSXNgày Victoria

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán CanađaNgày Victoria

Canađa

Sàn giao dịch CBOE CanađaNgày Victoria

Thụy Sĩ

Sàn giao dịch Chứng khoán Thụy SĩLễ Hạ trần
22/05/2024

Singapore

Sàn giao dịch Chứng khoán SingaporeLễ Phật đản
27/05/2024

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch Chứng khoán LondonNgày nghỉ lễ của Ngân hàng

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch AquisNgày nghỉ lễ của Ngân hàng

Mỹ

Sàn Giao dịch Chứng khoán New YorkLễ Tưởng niệm

Ngày nghỉ lễ của ngân hàng tháng 6/2024

10/06/2024

Australia

Sàn giao dịch Chứng khoán SydneySinh nhật Thiên hoàng

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiLễ hội Đua Thuyền rồng

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnLễ hội Đua Thuyền rồng

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngLễ hội Đua Thuyền rồng
17/06/2024

Singapore

Sàn giao dịch Chứng khoán SingaporeEid al-Adha (Lễ Hiến sinh)
19/06/2024

Mỹ

Sàn Giao dịch Chứng khoán New YorkLễ Juneteenth
24/06/2024

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípLễ Hạ trần

Ngày nghỉ lễ của ngân hàng tháng 7/2024

01/07/2024

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán TorontoNgày Canađa

Canađa

Sàn giao dịch Liên doanh TSXNgày Canađa

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán CanađaNgày Canađa

Canađa

Sàn giao dịch CBOE CanađaNgày Canađa

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngNgày Thành lập Đặc khu Hành chính Hồng Kông
03/07/2024

Mỹ

Sàn Giao dịch Chứng khoán New YorkNgày Độc lập - Đóng cửa sớm lúc 13:00 giờ
04/07/2024

Mỹ

Sàn Giao dịch Chứng khoán New YorkLễ Độc lập
15/07/2024

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày Biển

Ngày nghỉ lễ của ngân hàng tháng 8/2024

01/08/2024

Thụy Sĩ

Sàn giao dịch Chứng khoán Thụy SĩNgày Quốc khánh
05/08/2024

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán TorontoNgày Hành chính

Canađa

Sàn giao dịch Liên doanh TSXNgày Hành chính

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán CanađaNgày Hành chính

Canađa

Sàn giao dịch CBOE CanađaNgày Hành chính
09/08/2024

Singapore

Sàn giao dịch Chứng khoán SingaporeNgày Quốc khánh
12/08/2024

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày của Núi
15/08/2024

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípNgày lễ Thăng thiên của Thánh mẫu Đồng trinh

Ý

Sàn giao dịch Chứng khoán MilanNgày lễ Thăng thiên của Thánh mẫu Đồng trinh
26/08/2024

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch Chứng khoán LondonNgày nghỉ lễ của Ngân hàng

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch AquisNgày nghỉ lễ của Ngân hàng

Ngày nghỉ lễ của ngân hàng tháng 9/2024

02/09/2024

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán TorontoNgày Quốc tế Lao động

Canađa

Sàn giao dịch Liên doanh TSXNgày Quốc tế Lao động

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán CanađaNgày Quốc tế Lao động

Canađa

Sàn giao dịch CBOE CanađaNgày Quốc tế Lao động

Mỹ

Sàn Giao dịch Chứng khoán New YorkNgày Quốc tế Lao động
16/09/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiTết Trung thu

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnTết Trung thu

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày kính lão
17/09/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiTết Trung thu

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnTết Trung thu
18/09/2024

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngTết Trung thu
23/09/2024

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày Thu phân

Ngày nghỉ lễ của ngân hàng tháng 10/2024

01/10/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiNgày Quốc khánh

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnNgày Quốc khánh

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípLễ Độc lập

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngNgày Quốc khánh
02/10/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnNgày Quốc khánh

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiNgày Quốc khánh
03/10/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiNgày Quốc khánh

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnNgày Quốc khánh
04/10/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiNgày Quốc khánh

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnNgày Quốc khánh
07/10/2024

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thượng HảiNgày Quốc khánh

Trung Quốc

Sàn giao dịch Chứng khoán Thâm QuyếnNgày Quốc khánh
11/10/2024

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngLễ hội Chung Yeung
14/10/2024

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán TorontoLễ Tạ ơn

Canađa

Sàn giao dịch Liên doanh TSXLễ Tạ ơn

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán CanađaLễ Tạ ơn

Canađa

Sàn giao dịch CBOE CanađaLễ Tạ ơn

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày hội Thể thao Quốc gia
28/10/2024

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípNgày Quốc khánh
31/10/2024

Singapore

Sàn giao dịch Chứng khoán SingaporeLễ Diwali

Ngày nghỉ lễ của ngân hàng tháng 11/2024

04/11/2024

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày hội Văn hóa
28/11/2024

Mỹ

Sàn Giao dịch Chứng khoán New YorkLễ Tạ ơn
29/11/2024

Mỹ

Sàn Giao dịch Chứng khoán New YorkLễ Tạ ơn - Đóng cửa sớm lúc 13:00 giờ

Ngày nghỉ lễ của ngân hàng tháng 12/2024

24/12/2024

Australia

Sàn giao dịch Chứng khoán SydneyGiáng sinh - Đóng cửa sớm lúc 14:10 giờ

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípGiáng sinh

Pháp

Sàn giao dịch Chứng khoán ParisGiáng sinh - Đóng cửa sớm lúc 14:05 giờ

Đức

Sàn giao dịch Chứng khoán FrankfurtGiáng sinh

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngGiáng sinh - Đóng cửa sớm lúc 12:00 giờ

Ý

Sàn giao dịch Chứng khoán MilanGiáng sinh

Singapore

Sàn giao dịch Chứng khoán SingaporeGiáng sinh - Đóng cửa sớm lúc 12:00 giờ

Thụy Sĩ

Sàn giao dịch Chứng khoán Thụy SĩGiáng sinh

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch Chứng khoán LondonGiáng sinh - Đóng cửa sớm lúc 12:30 giờ

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch AquisGiáng sinh - Đóng cửa sớm lúc 12:30 giờ

Mỹ

Sàn Giao dịch Chứng khoán New YorkGiáng sinh - Đóng cửa sớm lúc 13:00 giờ
25/12/2024

Australia

Sàn giao dịch Chứng khoán SydneyGiáng sinh

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán TorontoGiáng sinh

Canađa

Sàn giao dịch Liên doanh TSXGiáng sinh

Canađa

Sàn giao dịch CBOE CanađaGiáng sinh

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán CanađaGiáng sinh

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípGiáng sinh

Pháp

Sàn giao dịch Chứng khoán ParisGiáng sinh

Đức

Sàn giao dịch Chứng khoán FrankfurtGiáng sinh

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngGiáng sinh

Ý

Sàn giao dịch Chứng khoán MilanGiáng sinh

Singapore

Sàn giao dịch Chứng khoán SingaporeGiáng sinh

Thụy Sĩ

Sàn giao dịch Chứng khoán Thụy SĩGiáng sinh

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch AquisGiáng sinh

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch Chứng khoán LondonGiáng sinh

Mỹ

Sàn Giao dịch Chứng khoán New YorkGiáng sinh
26/12/2024

Australia

Sàn giao dịch Chứng khoán SydneyNgày Tặng quà

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán CanađaNgày Tặng quà

Canađa

Sàn giao dịch CBOE CanađaNgày Tặng quà

Canađa

Sàn giao dịch Chứng khoán TorontoNgày Tặng quà

Canađa

Sàn giao dịch Liên doanh TSXNgày Tặng quà

Cộng hòa Síp

Sàn giao dịch Chứng khoán Cộng hòa SípNgày Tặng quà

Pháp

Sàn giao dịch Chứng khoán ParisNgày Tặng quà

Đức

Sàn giao dịch Chứng khoán FrankfurtNgày Tặng quà

Ý

Sàn giao dịch Chứng khoán MilanNgày Thánh Stephen

Thụy Sĩ

Sàn giao dịch Chứng khoán Thụy SĩNgày Thánh Stephen

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch Chứng khoán LondonNgày Tặng quà

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch AquisNgày Tặng quà
31/12/2024

Australia

Sàn giao dịch Chứng khoán SydneyNăm mới - Đóng cửa sớm lúc 14:10 giờ

Pháp

Sàn giao dịch Chứng khoán ParisNăm mới - Đóng cửa sớm lúc 14:05 giờ

Đức

Sàn giao dịch Chứng khoán FrankfurtNăm mới

Hồng Kông

Sàn giao dịch Chứng khoán Hồng KôngNăm mới - Đóng cửa sớm lúc 12:00 giờ

Ý

Sàn giao dịch Chứng khoán MilanNăm mới

Nhật Bản

Sàn giao dịch Chứng khoán TokyoNgày nghỉ lễ của Thị trường

Singapore

Sàn giao dịch Chứng khoán SingaporeNăm mới - Đóng cửa sớm lúc 12:00 giờ

Thụy Sĩ

Sàn giao dịch Chứng khoán Thụy SĩNăm mới

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch AquisNăm mới - Đóng cửa sớm lúc 12:30 giờ

Vương Quốc Anh

Sàn giao dịch Chứng khoán LondonNăm mới - Đóng cửa sớm lúc 12:30 giờ