Rút tiền tự động

RÚT TIỀN TỰ ĐỘNG
Rút tiền nhanh chóng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và đêm.
Rút tiền nhanh chóng vào bất cứ thời điểm nào trong ngày và đêm.

Hệ thống rút tiền tự động là dịch vụ xử lý yêu cầu rút tiền tự động cho phép giảm thời gian chuyển tiền tối đa 1 phút. Yêu cầu có thể được xử lý không chỉ trong giờ làm việc, mà còn vào cuối tuần, ngày lễ, ngay cả vào ban đêm.

Phần trăm yêu cầu được xử lý tự động liên tục tăng lên. Hiện tại, 85% yêu cầu của Khách hàng được xử lý ở chế độ này.

Bạn có biết rằng tại RoboForex, bạn có thể rút tiền mà không có hoa hồng hai lần một tháng?
Kiểm tra lịch sự kiện của chúng tôi và tìm hiểu thời điểm bạn có thể rút tiền miễn phí trong lần tiếp theo!

Các tính năng của hệ thống rút tiền tự động:

  • Thời gian xử lý yêu cầu là chưa đầy 1 phút
    Rút tiền gồm 2 giai đoạn: xử lý yêu cầu và thực hiện yêu cầu rút tiền. Quá trình tự động hóa đáng kể làm tăng tốc độ rút tiền.

  • Hệ thống hoạt động 24 giờ
    Hệ thống rút tiền hoạt động 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Tất cả khách hàng của chúng tôi có thể rút tiền của họ bất cứ lúc nào, ngay cả vào ban đêm, cuối tuần hoặc ngày lễ.

Vui lòng lưu ý, RoboForex có quyền từ chối khách hàng để cung cấp dịch vụ hoặc thay đổi điều khoản và điều kiện đối với dịch vụ mà không cần đưa ra bất kỳ lý do nào.