Thể lệ của Chương trình:

 1. Các quy định chung

  1. Khách hàng bất kỳ, có tài khoản giao dịch thực tại RoboForex, có thể tham gia chương trình.
  2. Đòn bẩy gia tăng (1:2000) khả dụng trên tài khoản cent và tài khoản tiêu chuẩn dựa trên MT4/MT5, bao gồm tài khoản CopyFX.
  3. Đòn bẩy gia tăng chỉ khả dụng cho khách hàng, nếu Số dư tức thời trên tài khoản của họ không vượt quá 10.000 USD hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền tài khoản.
  4. Trong trường hợp Số dư tức thời trên tài khoản giao dịch với đòn bẩy gia tăng vượt quá số được nêu trên, đòn bẩy sẽ được tự động giảm còn 1:1000. Sau khi Số dư tức thời giảm xuống dưới số được nêu trên, khách hàng có thể chọn lại đòn bẩy gia tăng trong Khu vực Thành viên của mình.
  5. Đối với tài khoản thực, từ 11:00 giờ đêm (EET), thứ Sáu đến 1:00 giờ sáng (EET), thứ Bảy:
   • 5.1 Đòn bẩy gia tăng đối với tất cả tài khoản được tự động giảm còn 1:1000.
   • 5.2 Khách hàng của RoboForex không được phép thay đổi đòn bẩy thông thường của mình thành đòn bẩy gia tăng.
   • 5.3 Khách hàng không được phép đăng ký tài khoản mới với đòn bẩy gia tăng.
   • 5.4 Sau 1:00 giờ sáng (EET) thứ Bảy, đòn bẩy sẽ được tự động khôi phục về giá trị trước đó.
  6. Điều kiện quan trọng nhất của chương trình là RoboForex có quyền từ chối đòn bẩy gia tăng của khách hàng mà không cần đưa ra bất kỳ lý do và/hoặc thông báo trước nào.