Kích hoạt Windows trên máy chủ VPS

Có hai cách bạn có thể kích hoạt hệ điều hành Windows trên máy chủ VPS của mình:

Kích hoạt Windows thông qua Trình quản lý Máy chủ

Kích hoạt Windows qua dòng lệnh

1. Vào "Start (Bắt đầu)" -> menu "Run (Chạy)" để khởi chạy dòng lệnh trong hệ điều hành của bạn hoặc sử dụng tổ hợp phím "Win (nút lá cờ) và R" trên bàn phím của bạn.

2. Nhập C:\Windows\System32\slmgr.vbs -ato trong dòng lệnh và sau đó nhấn "Enter".

Hệ thống sẽ được kích hoạt mà không có bất kỳ thông báo hoặc cửa sổ bật lên bổ sung nào.