1. 1.
  Đăng nhập Khu vực Thành viên của bạn và đến trang "Máy chủ VPS 2.0 của bạn". Tại đây, bạn có thể tìm thấy mọi dữ liệu cần thiết để kết nối VPS cho Windows.
  Go to your Members Area
 2. 2.
  Sử dụng thanh tìm kiếm, tìm ứng dụng Kết nối Máy tính để bàn Từ xa và chạy nó trên PC của bạn.
  Run Remote Desktop Connection app
 3. 3.
  Nhập thông tin được yêu cầu trong trường “Máy tính”. Bạn sẽ cần thông tin đăng nhập để kết nối với máy chủ thông qua RDP.
  Enter the information in the Computer field
 4. 4.

  Nhấp vào “Hiển thị tùy chọn”, và nhập tên đăng nhập của Quản trị viên từ Khu vực Thành viên của bạn trong trường  “Tên người dùng”.

  Để tránh nhập dữ liệu này mỗi khi bạn đăng nhập, chọn ô “Cho phép tôi lưu thông tin đăng nhập".

  Sau đó nhấp vào “Kết nối”. 

  Enter the Administrator login
 5. 5.
  Nhập mật khẩu Quản trị viên và nhấp vào  "OK".
  Enter the Administrator password
 6. 6.
  Máy chủ VPS  sẵn sàng hoạt động.
  Ready to work