Hàng hóa mềm

Đầu tư vào ETF trên hàng hóa mềm: ca cao, cà phê, ngô, lúa mì, đường, đậu tương, và trái cây.

 • Khoản nạp tối thiểu là 100 USD

  Bạn có thể bắt đầu giao dịch chỉ với 100 USD trên tài khoản của mình.

 • Đòn bẩy lên tới 1:20

  Giao dịch hàng hóa mềm với giá trị đòn bẩy lên tới 1:20.

 • Trên 100 ETF trong thị trường hàng hóa mềm

  CAFE (CÀ PHÊ), CORN (NGÔ), SGAR (ĐƯỜNG), SOYB (ĐẬU TƯƠNG), và ETF trên các hàng hóa mềm khác.

 • Nền tảng giao dịch tiên tiến

  Giao dịch thông qua R StocksTrader thế hệ sáng tạo.

ETF phổ biến nhất trên hàng hóa mềm

     

* — ETF quotes as of {date} {time}.

Bạn có quan tâm đến việc giao dịch Cổ phiếu không?

Trong phần mềm đầu cuối R StocksTrader, bạn có cơ hội đầu tư vào trên 3.000 cổ phiếu thực của các công ty Mỹ và trên 8.400 CFD trên cổ phiếu Mỹ.

Cổ phiếu Mỹ Chuyên nghiệp Cổ phiếu Mỹ CFD trên Cổ phiếu Mỹ

Cổ phiếu Mỹ Chuyên nghiệp

Cổ phiếu Mỹ

CFD trên Cổ phiếu Mỹ

Tiền nạp từ
Tiền nạp từ 10.000 USD
Tiền nạp từ 100 USD
Tiền nạp từ 100 USD
Đòn bẩy
Đòn bẩy: Lên tới 1:20 (hoặc theo yêu cầu)
Đòn bẩy: 1:2
Đòn bẩy: Lên tới 1:20
Hoa hồng
Hoa hồng: 0,0045 USD trên mỗi cổ phiếu
Hoa hồng: 0,02 USD trên mỗi cổ phiếu
Hoa hồng: 0,015 USD trên mỗi cổ phiếu
Hoa hồng tối thiểu
Hoa hồng tối thiểu: 0,25 USD
Hoa hồng tối thiểu: 1,5 USD
Hoa hồng tối thiểu: 1,5 USD
Khối lượng Lệnh Tối thiểu
Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1 cổ phiếu
Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1 cổ phiếu
Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1 cổ phiếu
Khối lượng Lệnh Tối đa:
Khối lượng Lệnh Tối đa: 10.000 cổ phiếu
Khối lượng Lệnh Tối đa: 10.000 cổ phiếu
Khối lượng Lệnh Tối đa: 2.000 cổ phiếu
Phí cấp vốn (đòn bẩy trên 1:1):
Phí cấp vốn (đòn bẩy trên 1:1): - 7%
Phí cấp vốn (đòn bẩy trên 1:1): - 7%
Phí cấp vốn (đòn bẩy trên 1:1): - 7%
Phí cấp vốn (đòn bẩy 1:1):
Phí cấp vốn (đòn bẩy 1:1): 0%
Phí cấp vốn (đòn bẩy 1:1): 0%
Phí cấp vốn (đòn bẩy 1:1): 0%
Chênh lệch
Chênh lệch: từ 0,01 USD
Chênh lệch: từ 0,01 USD
Chênh lệch: từ 0,01 USD
Thời gian Giao dịch (khớp lệnh)
Thời gian Giao dịch (khớp lệnh): 13:30 - 20:00 (UTC)
Thời gian Giao dịch (khớp lệnh): 13:30 - 20:00 (UTC)
Thời gian Giao dịch (khớp lệnh): 13:30 - 20:00 (UTC)
Thời gian Giao dịch (yêu cầu)
Thời gian Giao dịch (yêu cầu): 24/7
Thời gian Giao dịch (yêu cầu): 24/7
Thời gian Giao dịch (yêu cầu): 24/7
Mức ngưng Giao dịch
Mức ngưng Giao dịch: 20%
Mức ngưng Giao dịch: 20%
Mức ngưng Giao dịch: 20%
Hành động của công ty (bắt buộc)
Hành động của công ty (bắt buộc) 
Hành động của công ty (bắt buộc) 
Hành động của công ty (bắt buộc) 
Hành động của công ty (tự nguyện)
Hành động của công ty (tự nguyện) 
Hành động của công ty (tự nguyện) 
Hành động của công ty (tự nguyện) 
Số công cụ giao dịch
Số công cụ giao dịch: Trên 3.000
Số công cụ giao dịch: Trên 3.000
Số công cụ giao dịch: Trên 8.400
Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1) 
Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1) 
Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1) 

Ứng dụng tốt nhất để đầu tư chứng khoán

 • Hơn 12,000 công cụ
 • Thực hiện hoàn hảo các lệnh vị thế của bạn
 • Hệ thống sao chép giao dịch tích hợp
Tìm hiểu thêm

FAQ

Hàng hóa mềm là rất phổ biến trong các nhà giao dịch và bao gồm các loại nông sản khác nhau, như ca cao, cà phê, ngô, lúa mì, hoặc đậu tương. Hàng hóa mềm được giao dịch phù hợp với hệ thống sản xuất của chúng. Chỉ báo thị trường cốt lõi tùy thuộc vào khuynh hướng giao dịch, báo cáo thu hoạch, bán đấu giá, tin tức kinh tế quốc tế, và thậm chí cả tin tức liên quan đến thời tiết.

Đầu tư vào hàng hóa mềm cũng rất phù hợp cho nhà giao dịch, những người tìm kiếm công cụ hiệu quả để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ. Các loại nông sản như cà phê, lúa mì, đường, hoặc bông rất phổ biến trong giao dịch hàng nghìn năm, và chúng vẫn còn nhu cầu lớn ngày nay. RoboForex cung cấp trên 100 ETF trên các hàng hóa mềm khác nhau, bao gồm những hàng hóa được nêu trên.

Nhà môi giới Vang danh toàn cầu

Được công nhận bởi các chuyên gia uy tín nhất trong ngành Thị trường Tài chính

 • 2023

  Best Mobile Trading App

  GF Awards - B2B

 • 2022

  Most Trusted Broker

  International Business Magazine Awards

 • 2022

  Most Transparent Broker

  World Economic Magazine Awards