RoboForex trên Truyền thông

RoboForex có đội ngũ chuyên gia, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm và kiến thức của họ với nhiều khán giả là nhà giao dịch. Những nhà quản lý hàng đầu của Công ty thường trả lời phỏng vấn với những nguồn truyền thông tài chính toàn cầu uy tín nhất, trong khi đánh giá hàng ngày từ nhóm chuyên gia phân tích chuyên nghiệp được công bố trên các cổng thông tin web lớn nhất trong ngành.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • RoboForex trên các trang của Truyền thông Đại chúng