Công cụ tính toán Giao dịch

Làm thế nào để sử dụng máy tính RoboForex?

Máy tính giao dịch (còn được gọi là máy tính đòn bẩy, máy tính giao dịch đòn bẩy) là một công cụ linh hoạt, có thể hữu ích cho cả người mới bắt đầu và các chuyên gia trên thị trường tài chính. Máy tính nàyhỗ trợ bạn đưa ra quyết định tốt nhất có thể bằng cách sử dụng các dữ liệu giao dịch ban đầu. Để sử dụng máy tính giao dịch, hãy nhập các tham số có sẵn và nhấp vào "Tính toán".

Công cụ tính toán Giao dịch cần dữ liệu gì?

Để sử dụng công cụ tính toán Giao dịch, nhà giao dịch phải nhập dữ liệu ban đầu sau đây cho giao dịch:

 1. Chọn công cụ mà bạn sẽ giao dịch. Bạn có thể tìm thấy điều kiện chi tiết để giao dịch mỗi tài sản trên trang "Thông số kỹ thuật Hợp đồng".
 2. Số lượng lô được chỉ định.
 3. Chọn giá trị đòn bẩy cho hoạt động giao dịch của bạn. Công cụ tính toán của RoboForex cung cấp giá trị đòn bẩy lên tới 1:2000. Nêu rõ đồng tiền tài khoản của bạn.
 4. Sau khi nhấp vào “Calculate” (Tính toán), bạn sẽ nhận được tất cả thông số giao dịch của bạn.

Cách đọc dữ liệu tính toán nhận được từ công cụ tính toán Giao dịch?

Mặc dù hiển nhiên là làm việc với máy tính giao dịch cực kỳ đơn giản, tuy nhiên với các nhà giao dịch mới bắt đầu, chưa sàng lọc kỹ mọi giao dịch trên thị trường tài chính, có thể yêu cầu giải thích về dữ liệu tính toán mà họ nhận được từ máy tính Giao dịch.

 • Server (Máy chủ) là tên của máy chủ mà họ sử dụng để giao dịch tại RoboForex. Máy chủ phải khớp với loại tài khoản. Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết hơn trong phần "Câu hỏi Thường gặp".
 • Contract size (Quy mô hợp đồng) tương đương với tổng số giao dịch trên thị trường tiền tệ, được tính bằng giá trị lô tiêu chuẩn (100.000 đơn vị tiền tệ cơ sở) nhân với số lượng lô được chỉ định.
 • Point value (Giá trị điểm) (giá trị thay đổi giá tài sản tối thiểu), được tính toán theo công thức sau đây:
   

  <One Point Value> = <Contract> * (<Price> + <One Point>) - <Contract> * <Price>

  trong đó:

  One Point Value (Giá trị Một điểm) là chi phí của một điểm bằng đồng tiền định giá.
  Contract (Hợp đồng) là quy mô hợp đồng bằng đồng tiền yết giá của công cụ.
  Price (Giá) là giá của cặp tỷ giá.
  One Point (Một điểm) là bước giá (một điểm).


 • Spread (Chênh lệch) là chênh lệch giữa giá Bán và giá Mua.
 • Trên thị trường tiền tệ, các nhà giao dịch phải trả phí swap (rollovers) để giữ các vị thế lệnh qua đêm. Phí qua đêm phụ thuộc vào chênh lệch giữa tỷ giá phát hành của Ngân hàng Trung ương của đồng tiền yết giá và giá được báo của công cụ, và có thể âm hoặc dương.
 • Swap short (Phí qua đêm bán ra) là quy mô qua đêm đối với vị thế bán; Swap long (Phí qua đêm mua vào) là quy mô qua đêm đối với vị thế mua.
 • Margin (Ký quỹ) là loại tài sản thế chấp tài chính được nhà giao dịch sử dụng để chi trả cho rủi ro tín dụng. Số tiền ký quỹ phụ thuộc vào quy mô hợp đồng và giá trị đòn bẩy được chọn. Nó được tính theo công thức sau đây:
   

  <Margin> = <Contract Size> / <Leverage>

  trong đó:

  Contract Size (Quy mô Hợp đồng) là khối lượng giao dịch bằng đồng tiền yết giá của công cụ giao dịch được chọn.
  Leverage (Đòn bẩy) là giá trị đòn bẩy.

Máy tính Giao dịch là một công cụ thông báo cho nhà giao dịch về những thông số có thể xảy ra của các giao dịch trong tương lai và chi phí cần thiết để duy trì vị thế của họ. Những tính toán này không thể được coi là gợi ý hoặc khuyến nghị đầu tư tiền hoặc khuyến khích thực hiện giao dịch.