Top 10 Câu hỏi Thường gặp

 1. "Lưu lượng giao dịch bận" nghĩa là gì?
 2. Tại sao thông báo "Không có đủ tiền" xuất hiện khi tôi cố gắng mở vị thế?
 3. Cách tính chi phí của một điểm?
 4. Tại sao tôi cần tài khoản Demo?
 5. Tôi có thể tìm thấy danh sách công cụ giao dịch và giá trị chênh lệch cho chúng ở đâu?
 6. Tại sao lệnh được đóng mà không có sự tham gia của tôi?
 7. Tại sao vị thế được đóng tại mức giá không có trong biểu đồ?
 8. Tại sao lệnh được khớp không phải ở mức giá đã công bố?
 9. Ký quỹ được tính như thế nào?
 10. Có thể thay đổi đồng tiền yết giá hoặc loại tài khoản của tôi không?
 11. Tôi cần làm gì nếu biểu đồ thông báo "Đang chờ cập nhật"?
 12. Tại sao phần mềm đầu cuối MetaTrader 4/5 thông báo "Không có kết nối" khi tôi cố gắng kết nối với máy chủ?
 13. Tôi cần làm gì nếu MetaTrader 4/5 thông báo "Tài khoản không hợp lệ"?
 14. Số tiền nạp tối thiểu là bao nhiêu?

Hỏi

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ sớm trả lời câu hỏi của bạn.