FAQ về Hỗ trợ kỹ thuật

  1. Làm thế nào để kết nối tài khoản của tôi trong phần mềm đầu cuối?
  2. Tôi có thể cài đặt phần mềm đầu cuối trên máy tính của mình bằng cách nào?
  3. Địa chỉ của máy chủ là gì?
  4. Tôi cần làm gì nếu phần mềm đầu cuối thông báo "Không có kết nối"?

Hỏi

Chuyên gia tư vấn của chúng tôi sẽ sớm trả lời câu hỏi của bạn.