Cảnh báo về Rủi ro

Trước khi bạn tham gia thị trường ngoại hối và chứng khoán, bạn phải nhớ rằng giao dịch tiền tệ và các sản phẩm đầu tư khác có tính chất giao dịch và luôn tiềm ẩn rủi ro đáng kể. Do biến động tài chính, bạn có thể không chỉ gia tăng đáng kể vốn của mình, mà còn thua lỗ hoàn toàn.

Vì vậy, khách hàng của chúng tôi yên tâm với RoboForex rằng họ hiểu tất cả hậu quả có thể có của những rủi ro như vậy, họ biết tất cả các thông số, quy tắc và quy định chi phối việc sử dụng các sản phẩm đầu tư, bao gồm sự kiện của doanh nghiệp, dẫn đến thay đổi tài sản cơ sở. Khách hàng hiểu rằng có rủi ro và tính năng đặc biệt ảnh hưởng đến giá, tỷ giá hối đoái và sản phẩm đầu tư.

Những rủi ro này bao gồm giảm thanh khoản, thay đổi giá, biến động cao và các trường hợp ngoài tầm kiểm soát.

Trước khi bạn mở tài khoản với chúng tôi, hãy đảm bảo nghiên cứu chi tiết thỏa thuận người dùng, cũng như nguyên tắc và quy luật cơ bản của thị trường tài chính.

RoboForex không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do hạn chế của chính phủ, quy định của thị trường ngoại hối hoặc chứng khoán, hành động quân sự, việc đình chỉ giao dịch và các trường hợp ngoài tầm kiểm soát khác.