Hoa hồng bằng 0%*

cho Nạp tiền và Rút tiền

Nạp tiền vào tài khoản của bạn mà không phải trả thêm chi phí và rút tiền mà không có hoa hồng trong những ngày khuyến mãi "Rút tiền Miễn phí".

Thanh toán qua Ngân hàng

Hệ thống thanh toán

Đồng tiền

Phí

Nạp tiền
Rút tiền

Thời gian Xử lý

Nạp tiền
Rút tiền

Giới hạn

Nạp tiền
Rút tiền

Thanh toán điện tử

Hệ thống thanh toán

Đồng tiền

Phí

Nạp tiền
Rút tiền

Thời gian Xử lý

Nạp tiền
Rút tiền

Giới hạn

Nạp tiền
Rút tiền

Thẻ ngân hàng

Hệ thống thanh toán

Đồng tiền

Phí

Nạp tiền
Rút tiền

Thời gian Xử lý

Nạp tiền
Rút tiền

Giới hạn

Nạp tiền
Rút tiền

Tài khoản giao dịch không thể được nạp bằng ví điện tử, tài khoản ngân hàng và thẻ không thuộc về chủ sở hữu của tài khoản giao dịch.

Ngày lễ và cuối tuần không phải là ngày làm việc.