Nền tảng dựa trên web
R StocksTrader

Tiếp cận tất cả thị trường toàn cầu từ một tài khoản.

Phần mềm đầu cuối nhiều tài sản R StocksTrader kết hợp công nghệ tiên tiến và thiết kế mang tính cổ điển được đưa lên tầm cao hoàn toàn mới. Không cần thêm phần mềm và cập nhật không cần thiết – có quyền tiếp cận tất cả thị trường tài chính toàn cầu thông qua phần mềm đầu cuối web trong trình duyệt web quen thuộc.

 • Tiện lợi và dễ sử dụng
 • Khoản nạp ban đầu là 100 USD
 • Đòn bẩy cho cổ phiếu lên tới 1:20
 • Danh sách theo dõi "tiên tiến"
 • Trên 12.000 công cụ

  Chỉ số, CFD trên cổ phiếu, CFD trên Dầu, CFD trên Kim loại, Tiền tệ và ETF.

 • Hỗ trợ hoạt động của công ty

  theo dõi chia tách, hợp nhất, nhận thanh toán cổ tức, v.v.

 • Độ sâu Thị trường Cấp II và Thời gian & Mua bán

  nghiên cứu và phân tích điều kiện thị trường một cách chi tiết nhất.

 • Trình xây dựng rôbốt giao dịch

  công cụ miễn phí và rất hữu ích để giao dịch tự động.

Điều kiện Giao dịch

Trên 12.000 cổ phiếu, Chỉ số và ETF trên trái phiếu, chứng khoán, hàng hóa, v.v.

 • Cổ phiếu Mỹ (Nạp từ 10.000 USD)
 • Cổ phiếu Mỹ
 • CFD trên Cổ phiếu Mỹ
 • CFD trên Cổ phiếu Châu Âu
 • Tiền tệ
 • Chỉ số
 • CFD trên kim loại
 • CFD trên dầu
 • Đòn bẩy
 • Hoa hồng
 • Hoa hồng Tối thiểu
 • Khối lượng Lệnh Tối thiểu
 • Khối lượng Lệnh Tối đa
 • Lãi suất (Đòn bẩy trên 1:1)
 • Lãi suất (Đòn bẩy 1:1)
 • Chênh lệch
 • Giờ Giao dịch (khớp lệnh)
 • Giờ Giao dịch (yêu cầu)
 • Mức ngưng Giao dịch
 • Hoạt động của Công ty (bắt buộc)
 • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)
 • Số lượng công cụ giao dịch
 • Miễn phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
 • Cổ phiếu Mỹ
  (Nạp từ 10.000 USD)

  • Đòn bẩy: Lên tới 1:20 (hoặc theo yêu cầu)
  • Hoa hồng: 0,009 USD trên mỗi cổ phiếu
  • Hoa hồng Tối thiểu: 0,5 USD
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1 cổ phiếu
  • Khối lượng Lệnh Tối đa: 4.999 cổ phiếu
  • Lãi suất (Đòn bẩy trên 1:1): 7%
  • Lãi suất (Đòn bẩy 1:1): 0%
  • Chênh lệch: Từ 0,01 USD
  • Giờ Giao dịch (khớp lệnh): 13:30 - 20:00 (UTC)
  • Giờ Giao dịch (yêu cầu): 24/7
  • Mức ngưng Giao dịch: 20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc): Được áp dụng
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số Công cụ giao dịch: Trên 3.000
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
  Mới
 • Cổ phiếu Mỹ

  • Đòn bẩy: Lên tới 1:20
  • Hoa hồng: 0,025 USD trên mỗi cổ phiếu
  • Hoa hồng Tối thiểu: 2 USD
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1 cổ phiếu
  • Khối lượng Lệnh Tối đa: 4.999 cổ phiếu
  • Lãi suất (Đòn bẩy trên 1:1): 7%
  • Lãi suất (Đòn bẩy 1:1): 0%
  • Chênh lệch: Từ 0,01 USD
  • Giờ Giao dịch (khớp lệnh): 13:30 - 20:00 (UTC)
  • Giờ Giao dịch (yêu cầu): 24/7
  • Mức ngưng Giao dịch: 20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc): Được áp dụng
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số Công cụ giao dịch: Trên 3.000
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
 • CFD trên Cổ phiếu Mỹ

  • Đòn bẩy lên tới 1:20
  • Hoa hồng: 0,02 USD trên mỗi cổ phiếu
  • Hoa hồng Tối thiểu: 2 USD
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1 cổ phiếu
  • Khối lượng Lệnh Tối đa: 20.000 cổ phiếu
  • Lãi suất (Đòn bẩy trên 1:1): 7%
  • Lãi suất (Đòn bẩy 1:1): 0%
  • Chênh lệch: Từ 0,01 USD
  • Giờ Giao dịch (khớp lệnh): 13:30 - 20:00 (UTC)
  • Giờ Giao dịch (yêu cầu): 24/7
  • Mức ngưng Giao dịch: 20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc): Được áp dụng
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số Công cụ giao dịch: Trên 8.400
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
 • CFD trên Cổ phiếu Châu Âu

  • Đòn bẩy
   lên tới 1:5
   lên tới 1:4
  • Hoa hồng:0.05%
  • Hoa hồng Tối thiểu:
   1 GBP
   1 CHF
   1 EUR
   10 NOK
   10 SEK
   10 DKK
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu:1 cổ phiếu
  • Khối lượng Lệnh Tối đa:20.000 shares
  • Lãi suất (Đòn bẩy trên 1:1):-7%
  • Lãi suất (Đòn bẩy 1:1): 0%
  • Chênh lệch:Từ 0.000
  • Giờ Giao dịch (khớp lệnh):08:00 - 16:30 UTC
  • Giờ Giao dịch (yêu cầu):24/7
  • Mức ngưng Giao dịch:20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc): Được áp dụng
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số Công cụ giao dịch:
   84
   120
   7
   12
   38
   37
   25
   9
   36
   21
   24
   29
   20
   60
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
  Mới
 • Tiền tệ

  • Đòn bẩy: Lên tới 1:500
  • Hoa hồng: 15 USD trên 1 triệu đồng tiền yết giá
  • Hoa hồng Tối thiểu-
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1.000 (0,01 lô)
  • Khối lượng Lệnh Tối đa: 10.000.000 (100 lô)
  • Lãi suất (Đòn bẩy trên 1:1): Biến đổi
  • Lãi suất (Đòn bẩy 1:1)-
  • Chênh lệch: Từ 0 pip
  • Giờ Giao dịch (khớp lệnh): 00:15 - 23:59, thứ Hai - thứ Sáu
  • Giờ Giao dịch (yêu cầu): 24/7
  • Mức ngưng Giao dịch: 20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc)-
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số lượng Công cụ giao dịch: 50
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
 • Chỉ số

  • Đòn bẩy: 1:100
  • Hoa hồng: Biến đổi
  • Hoa hồng Tối thiểu: 0.01 USD
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1 hợp đồng
  • Khối lượng Lệnh Tối đa: 100
  • Lãi suất (Đòn bẩy trên 1:1): Biến đổi
  • Lãi suất (Đòn bẩy 1:1)-
  • Chênh lệch: Từ 0,5 pip
  • Giờ Giao dịch (khớp lệnh): Biến đổi
  • Giờ Giao dịch (yêu cầu): 24/7
  • Mức ngưng Giao dịch: 20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc)-
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số lượng Công cụ giao dịch: 9
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
 • CFD trên kim loại

  • Đòn bẩy: 1:250 (XAGUSD), 1:500 (XAUUSD)
  • Hoa hồng: 15 USD đối với khối lượng giao dịch 1 triệu USD
  • Hoa hồng Tối thiểu: 0,01
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1
  • Khối lượng Lệnh Tối đa: 250.000
  • Lãi suất (Đòn bẩy trên 1:1): Biến đổi
  • Lãi suất (Đòn bẩy 1:1)-
  • Chênh lệch: Từ 0,01
  • Giờ Giao dịch (khớp lệnh): 1:00 giờ sáng - 11:55 giờ đêm, thứ Hai - thứ Sáu
  • Giờ Giao dịch (yêu cầu): 24/7
  • Mức ngưng Giao dịch: 20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc)-
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số lượng Công cụ giao dịch: 2
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
 • CFD trên dầu

  • Đòn bẩy: 1:20
  • Hoa hồng: 35 USD đối với khối lượng giao dịch 1 triệu USD
  • Hoa hồng Tối thiểu: 0,01
  • Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 10
  • Khối lượng Lệnh Tối đa: 500.000
  • Lãi suất (Đòn bẩy trên 1:1): Biến đổi
  • Lãi suất (Đòn bẩy 1:1)-
  • Chênh lệch: Từ 0,01
  • Giờ Giao dịch (khớp lệnh): 3:00 giờ sáng - 11:15 giờ đêm, thứ Hai - thứ Sáu
  • Giờ Giao dịch (yêu cầu): 24/7
  • Mức ngưng Giao dịch: 20%
  • Hoạt động của Công ty (bắt buộc)-
  • Hoạt động của Công ty (tự nguyện)-
  • Số lượng Công cụ giao dịch: 2
  • Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
  

Các mô hình tính toán vị thế khác nhau

Đưa ra lựa chọn phù hợp hơn với phong cách giao dịch của bạn.

 • Mô hình ròng

  Trong mô hình tính toán vị thế ròng, bạn có chỉ có thể mở một vị thế trong một công cụ giao dịch. Bất kỳ vị thế nào khác trong cùng công cụ sẽ được điều chỉnh theo khối lượng của nó, hoặc đóng, hoặc mở lại theo chiều hướng ngược lại.

 • Mô hình tự bảo hiểm

  Mô hình tính toán vị thế tự bảo hiểm cho phép mở và duy trì nhiều vị thế trên cùng công cụ theo chiều hướng khác nhau trong trường hợp có đủ ký quỹ cho điều đó.

Mô hình tính toán vị thế ròng và tự bảo hiểm sẵn có để chọn khi bạn mở tài khoản R StocksTrader.

R StocksTrader

Cùng với R StocksTrader, bạn sẽ đạt được mục tiêu đầu tư của mình

Ngay cả những nhà đầu tư tinh vi nhất sẽ tìm thấy nhiều tùy chọn và tính năng trong nền tảng R StocksTrader để thỏa mãn yêu cầu và nhu cầu của họ. Danh sách theo dõi độc đáo, nhiều cửa sổ, và vô số phương thức xem – tất cả những điều này nhằm cung cấp những điều kiện giao dịch thuận tiện nhất có thể. Nhà giao dịch có cơ hội tận hưởng biểu đồ nhanh nhất trong ngành và công cụ phân tích kỹ thuật tiên tiến từ mọi nơi trên thế giới bằng bất kỳ trình duyệt nào.

Sao chép giao dịch trên điện thoại di động R StocksTrader

Nắm vững các chiến lược giao dịch mới bằng cách sao chép chúng vào tài khoản R StocksTrader.

Đọc thêm

Tùy chỉnh cá nhân

 • Danh sách theo dõi

  Hiệu quả hơn trong việc quản lý đầu tư của bạn với sự trợ giúp của danh sách theo dõi tùy chỉnh và thuộc hệ thống. Các công cụ cần thiết có thể được thêm vào danh sách theo dõi tùy chỉnh hoặc xóa khỏi danh sách tùy chỉnh, và danh sách theo dõi thuộc hệ thống, như Nhà giao dịch thua lỗ hàng đầu, Nhà giao dịch có lãi hàng đầu, Nhà giao dịch hàng đầu về khối lượng, được cập nhật theo thời gian thực.

 • Giao dịch từ biểu đồ

  Lệnh và giao dịch đang hoạt động được tự động đồng bộ hóa với biểu đồ. Việc đặt lệnh và quản lý lệnh Dừng và Giới hạn luôn dễ dàng, cho dù đó là màn hình cảm ứng hay thiết bị "Kéo và thả".

 • Giao dịch bằng Một cú nhấp chuột

  Dịch vụ này cho phép bạn nhập vị thế nhanh chóng và an toàn và khiến hoạt động giao dịch trở nên thoải mái hơn để tiết kiệm thời gian của bạn.

Trình xây dựng Chiến lược Tự động Miễn phí

Công cụ độc đáo trong phần mềm đầu cuối R StocksTrader, sẽ cho phép bạn xây dựng, khởi chạy, và thử nghiệm chiến lược giao dịch của bạn. Bạn sẽ có cơ hội tạo ra các thuật toán giao dịch hiệu quả với các tính năng và chức năng đơn giản để giúp bạn giảm thời gian giao dịch thủ công. Việc sử dụng trình xây dựng chiến lược không yêu cầu kỹ năng hoặc kiến thức lập trình.

 • Miễn phí

  Dù bạn giao dịch như thế nào, trên tài khoản thực hoặc Demo, không có phí bổ sung nào bị tính cho việc đó. R StocksTrader là phần mềm đầu cuối đám mây, vì vậy tài khoản và chiến lược cá nhân của bạn được giữ trong đó luôn an toàn và bảo mật.

 • Chiến lược Mẫu

  Sử dụng chiến lược mẫu – bạn có thể Chỉnh sửa, tùy chỉnh, và chạy chúng một cách hoàn hảo. Sử dụng chúng, bạn sẽ nhanh chóng hiểu các chiến lược tự động được thiết kế như thế nào và sau đó thử tạo chiến lược của riêng mình.

 • Thử nghiệm nhanh

  So với các phương pháp tương tự, phương pháp được sử dụng trong nền tảng R StocksTrader là nhanh hơn và cung cấp kết quả chính xác hơn. Dữ liệu lịch sử quay trở lại năm 1970 sẵn có để thử nghiệm ngược chiến lược dài hạn của bạn.

 • Hỗ trợ Tận tâm

  Bộ phận Hỗ trợ Trực tuyến 24/7 của chúng tôi luôn sẵn sàng giúp bạn giải quyết vấn đề của mình.

Câu hỏi Thường gặp (FAQ)

 • Tại sao tôi nên thử nền tảng của R StocksTrader?

  • Hơn 12.000 công cụ: Cổ phiếu, Chỉ số, ETF, Tiền tệ
  • Không có phí dữ liệu thị trường Không có phí hàng tháng Không yêu cầu khối lượng tối thiểu
  • Tất cả sự kiện của công ty được hệ thống hỗ trợ và xử lý tự động
  • Trình xây dựng Chiến lược: Không cần kỹ năng lập trình
  • Quản lý lệnh trước và sau phiên giao dịch: đặt và sửa đổi lệnh Chốt lãi, Cắt lỗ, Giới hạn, và Dừng –ngay cả khi thị trường đóng cửa. Các lệnh này sẽ được thực hiện sau khi bắt đầu phiên giao dịch
  • Bạn có thể lập biểu đồ hai hoặc nhiều tài sản trên cùng biểu đồ để so sánh.
  • Xem tác động của ký quỹ và xem hoa hồng tiềm năng đối với lệnh.
  • Sơ đồ liên kết Bất kỳ công cụ nào bạn nhấp vào trong phần mềm đầu cuối đều được liên kết với một hoặc nhiều biểu đồ Không cần tốn thời gian tìm kiếm các công cụ trên biểu đồ
  • Nhiều bố cục biểu đồ Tùy chỉnh, lưu và sử dụng các không gian làm việc khác nhau
  • Giao diện thân thiện với người dùng
  • Danh sách theo dõi để điều hướng và tham khảo nhanh hơn
  • Giao dịch bằng một cú nhấp chuột, đầu tư tăng tốc mà không cần xác nhận cho mỗi giao dịch
  • Dựa trên Web: không cần tải về hoặc cài đặt

  Dữ liệu Thị trường cho cổ phiếu Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) được cung cấp bởi Barchart.

 • Tôi có thể mở tài khoản Demo không?

 • Cách mở tài khoản trên nền tảng R StocksTrader

  1. Nếu bạn đã có Khu vực Thành viên của RoboForex, thì hãy đăng nhập và chọn "Mở tài khoản R StocksTrader" hoặc "Mở tài khoản Demo R StocksTrader" từ menu "Tài khoản Live". Điền tất cả các trường và nhấp vào nút "Tiếp tục".

  2. Nếu bạn chưa là khách hàng của RoboForex, thì bạn sẽ phải đăng ký Khu vực Thành viên trước. Để làm việc này, hãy truy cập liên kết. Điền tất cả trường được yêu cầu trong biểu mẫu đăng ký, truy cập Khu vực Thành viên, và làm theo hướng dẫn trong phần 1.

 • Tôi có thể đăng nhập nền tảng giao dịch bằng cách nào?

  Nền tảng giao dịch R StocksTrader có tại https://stockstrader.roboforex.com. Để đăng nhập vào nền tảng, hãy nhập thông tin đăng nhập Khu vực Thành viên (Email của bạn) và mật khẩu.

 • Cách giao dịch cổ phiếu trên R StocksTrader

  Ví dụ về việc mua cổ phiếu của Facebook:

  1. Chọn tài sản cụ thể

  Hãy lấy cổ phiếu Facebook làm ví dụ. Giá hiện tại là 116.88/117.03 USD.

  2. Bán ra hoặc mua vào.

  Bạn chọn mua vào 50 cổ phiếu tại mức giá bán ra là 117.03 USD, vì bạn cho rằng thị trường sẽ tăng (nếu không bạn có thể bán ở mức giá mua là 116.88 USD nếu bạn cho rằng thị trường sẽ giảm).

  3. Hoa hồng và ký quỹ

  Trong ví dụ này, tổng mức đầu tư của bạn là 50 cổ phiếu x 117.03 USD (giá mua) = 5.851,5 USD.

  Tỷ lệ hoa hồng: tối thiểu 0,015 USD mỗi cổ phiếu = 1,5 USD. Do đó, hoa hồng cho việc mở vị thế là 1,5 USD.

  Yêu cầu ký quỹ trên cổ phiếu Facebook là 5%, do đó, để mở giao dịch này bạn sẽ cần có 5.851,5 USD x 5% = 292,57 USD trong tài khoản của mình (hoặc số tiền tương đương bằng đồng tiền khác).

  4. Đóng giao dịch của bạn.

  Trong suốt cả ngày, thị trường tăng, và giá cổ phiếu Facebook là 132.52/132.67 USD. Bạn chọn đóng giao dịch của mình ở mức giá 132.52. Hoa hồng được tính để đóng vị thế là 1,5 USD.

  5. Tính toán Lãi/Lỗ

  Có hai phương pháp tính toán lợi nhuận trong nền tảng giao dịch của chúng tôi.

  Phương pháp thứ nhất được áp dụng cho các vị thế trong Cổ phiếu, ETF, và CFD trên tất cả công cụ này.

  Công thức tính toán:
  Vị thế bán
  (<Giá mở cửa> * <Khối lượng vị thế> - <Giá đóng cửa hoặc giá cuối cùng> * <Khối lượng vị thế>) + <Chi phí bổ sung>

  Vị thế mua
  (<Giá đóng cửa của giá cuối cùng> * <Khối lượng vị thế> - <Giá mở cửa> * <Khối lượng vị thế>) + <Chi phí bổ sung>

  Ví dụ:
  Twitter: 100 cổ phiếu, vị thế mua, giá mở cửa: 22,00 USD, giá cuối cùng: 26,00 USD, hoa hồng: -1,50, lãi suất: 0,49 USD.
  (26,00 * 100 – 22,00 * 100) + (-1,50 – 0,49) = 398,01 USD

  Phương pháp tính

  lợi nhuận thứ hai được áp dụng cho các vị thế trong tất cả các công cụ khác ngoại trừ Cổ phiếu, ETF và CFD trên tất cả các công cụ này.

  Công thức tính toán:
  Vị thế bán
  (<Giá mở cửa> - <Giá đóng cửa hoặc giá cuối cùng>) * <Khối lượng vị thế> + <Chi phí bổ sung>

  Vị thế mua
  (<Giá đóng cửa hoặc giá cuối cùng> - <Giá mở cửa>) * <Khối lượng vị thế> + <Chi phí bổ sung>

  Vui lòng lưu ý rằng cổ phiếu thực không khả dụng để giao dịch cho khách hàng từ Afghanistan, Bosnia và Herzegovina, Vanuatu, Venezuela, Guyana, Cộng hòa Dân chủ Congo, Iraq, Iran, Yemen, Cuba, Lào, Libya, Bắc Triều Tiên, Syria, Somali, Uganda, và Cộng hòa Trung Phi.

 • Những phương thức nạp tiền và rút tiền nào khả dụng cho tôi?

  Nạp tiền & Rút tiền từ tài khoản từ tài khoản R StocksTrader có thể được thực hiện thông qua trên 20 hệ thống thanh toán, danh sách đầy đủ về những hệ thống khả dụng trên trang "Phương thức Nạp tiền & Rút tiền".

Tìm thêm thông tin về R StocksTrader trong phần Câu hỏi Thường gặp mở rộng