Đừng bỏ lỡ ngày rút tiền tiếp theo!

Thể lệ của chương trình "Rút tiền miễn phí"

  • Trong khuôn khổ chương trình, khách hàng có cơ hội rút tiền từ Khu vực Thành viên của họ hai lần một tháng mà không phải trả bất kỳ khoản hoa hồng nào.
  • Bạn chỉ có thể sử dụng chương trình vào thứ ba tuần đầu tiên và tuần thứ ba của mỗi tháng dương lịch, thời gian máy chủ cả ngày.
  • Vào những ngày cụ thể, mỗi khách hàng đủ điều kiện cho một lần rút tiền mà không mất phí hoa hồng qua bất kỳ hệ thống thanh toán nào. Ưu đãi này chỉ áp dụng cho lần rút tiền đầu tiên vào những ngày đó (chỉ cho một lần rút tiền)
  • RoboForex có quyền từ chối khách hàng của mình đối với dịch vụ này theo quyết định của mình mà không cần đưa ra lý do.

Trên20 phương thức rút tiền