Lên tới 10% của tiền thưởng

trên số dư tài khoản để giao dịch tại RoboForex

 • Thu nhập bổ sung thường xuyên

  Nhận lên tới 10% trên số dư tài khoản của bạn bất kể đồng tiền yết giá.

 • Tất cả tài khoản thực

  Chương trình áp dụng cho tất cả loại tài khoản, bao gồm ECN, CopyFX.

 • Không có hạn chế

  Phần trăm bạn nhận được không phải là thưởng, và tùy thuộc vào khách hàng quyết định nên rút tiền này ra hay sử dụng nó trong giao dịch.

Gia tăng khối lượng giao dịch của bạn

và nhận thêm thanh toán
 • 2.5%
  1 - 10 lô
 • 5%
  10 - 1.000 lô
 • 10%
  trên 1.000 lô

Cách nhận % trên số dư tài khoản?

 • Chấp nhận các điều kiện của chương trình

  Để tham gia chương trình, hãy đọc và chấp nhận các điều kiện trong Khu vực Thành viên của bạn.

 • Giao dịch trên tài khoản của bạn

  Giao dịch theo cách của bạn hoặc sao chép giao dịch của nhà giao dịch CopyFX.

 • Nhận thanh toán

  Trong trường hợp đáp ứng yêu cầu khối lượng giao dịch, % hàng tháng được chuyển tự động.