Xác thực hai bước

Xác thực hai bước
Bảo vệ Tài khoản Live sử dụng điện thoại di động của bạn!

Xác thực hai bước là cơ hội tuyệt vời để bảo vệ Khu vực Thành viên của bạn ngay cả khi email của bạn đã bị bẻ khóa. Chúng tôi cho phép bạn tăng cường tính bảo mật Khu vực Thành viên và bảo vệ thông tin cá nhân và tiền của bạn khỏi những kẻ tấn công sử dụng SMS và mã dự phòng.

 • Đăng nhập Khu vực Thành viên của bạn bằng mã SMS

  Khi bạn nhập mật khẩu, bạn sẽ nhận được SMS trên điện thoại di động của mình. Bạn sẽ nhập mã xác nhận gồm 5 chữ số nhận được trong SMS để đăng nhập Khu vực Thành viên của mình. Mỗi mã là mã ngẫu nhiên duy nhất. Nó sẽ ngăn những kẻ tấn công phát hiện ra.

 • Đăng nhập Khu vực Thành viên của bạn bằng mã dự phòng được tạo trước đó

  Nếu điện thoại di động của bạn không khả dụng, bạn có thể sử dụng mã dự phòng được tạo trước đó. Mã dự phòng có thể được lưu trữ ở dạng điện tử hoặc được lưu trên một mảnh giấy, chẳng hạn như trong ví của bạn. Mã dự phòng chỉ có giá trị để đăng nhập Khu vực Thành viên của bạn. Bạn sẽ cần xác nhận bằng SMS để rút tiền từ tài khoản của mình. Nếu bạn dùng mã dự phòng, vì bạn mất điện thoại di động, bạn nên liên hệ với bộ phận Dịch vụ Hỗ trợ. Mỗi mã là mã duy nhất và chỉ có thể sử dụng một lần.

 • Gửi mã xác nhận bằng SMS để rút tiền hoặc nạp tiền

  Chúng tôi đề nghị sử dụng biện pháp bảo vệ cao nhất cho việc rút tiền. Những kẻ tấn công sẽ không thể rút tiền đã nạp hoặc kiếm được, vì mỗi lần bạn muốn rút tiền, bạn sẽ nhận được SMS với mã xác nhận mà bạn phải nhập vào biểu mẫu đặc biệt trong Khu vực Thành viên của mình. Vì vậy, ngay cả khi những kẻ tấn công bằng cách nào đó đã đánh cắp, đoán hoặc bẻ khóa mật khẩu Khu vực Thành viên của bạn, chúng cũng không thể rút tiền từ đó. Và SMS nhận được kịp thời sẽ cho phép bạn thay đổi mật khẩu của mình và liên hệ với bộ phận Dịch vụ Hỗ trợ.

 • Gửi SMS về sự cho phép trong Khu vực Thành viên của bạn

  Mỗi khi bạn đăng nhập Khu vực Thành viên, bạn sẽ nhận được SMS trên điện thoại di động của mình. Nếu những kẻ tấn công bằng cách nào đó đã tìm ra mật khẩu Khu vực Thành viên của bạn, bạn sẽ ngay lập tức tìm hiểu về nó. Vui lòng lưu ý rằng bạn không thể kích hoạt dịch vụ cùng với dịch vụ "Đăng nhập Khu vực Thành viên sử dụng mã SMS".

 

Xác thực hai bước là dịch vụ miễn phí.

Để ngăn ngừa các vấn đề có thể phát sinh trong trường hợp bạn bị mất điện thoại di động, chúng tôi khuyên bạn nên xác minh dữ liệu hộ chiếu và địa chỉ của mình.