Bạc Đô la Mỹ

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4
Khả dụng cho các loại tài khoản
ProCentProECNPrime

Thông số kỹ thuật của XAGUSD

TênGiá trị
NameSilver vs US Dollar (Spot)
1 Pip Size0.01
Size of 1 lot5000 oz.
Minimum spread (pips)0
Avg. spread (pips)0.17
Swap short (pips)-0.0109
Swap long (pips)-0.2713
Commission10 / mio
Margin percentage200 %
Hedged margin50%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.001
The time of trading session01:05 - 23:55
Term currencyUSD
3-days swapWednesday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho Vàng (XAUUSD), Bạc (XAGUSD). Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của Bạc Đô la Mỹ. Không cần làm mới biểu đồ của Bạc Đô la Mỹ, bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của Bạc Đô la Mỹ hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.

Biểu đồ này hiển thị báo giá nhận được từ nguồn bên ngoài và nên được sử dụng chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Dữ liệu được hiển thị trong biểu đồ có thể khác với báo giá thực tế của công cụ giao dịch hoặc giá khớp lệnh trong nền tảng của công ty.