Biểu đồ và Báo giá Cổ phiếu Trực tiếp

Tận dụng các biểu đồ và báo giá miễn phí để phân tích thị trường và các công cụ cụ thể của nó. RoboForex cung cấp quyền truy cập trực tuyến miễn phí vào biểu đồ của các công cụ mà bạn có thể đầu tư vào. Chỉ cần chọn một công cụ phù hợp nếu bạn muốn xem biến động giá của nó trên biểu đồ.

Các công cụ phổ biến

Tất cả công cụ

Dụng cụGiá hiện tại
Giá mở cửa
Giá cao nhất
Giá thấp nhất
Thay đổi giá
Thay đổi giá, %
GOOGL------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
MSFT------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
IBM------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
VZ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
INTC------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
LLY------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
HPE------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
PFE------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
JNJ------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
EA------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
BA------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
ORCL------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
ATVI------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
NVDA------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
CAT------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
CSCO------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
MMM------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
ADBE------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
GE------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
TSLA------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
NKE------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
CMCSA------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
GM------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
DIS------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
PM------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
TWX------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
PG------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
PEP------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
FOXA------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
KO------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
AAPL------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
AMZN------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
UPS------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
NFLX------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
BRK.B------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
MCD------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
PRU------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
SBUX------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
PYPL------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
GS------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
WMT------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
V------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
DAL------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
WFC------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
C------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
XOM------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
CVX------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
MON------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
NEM------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá:
JPM------
Giá mở cửa:
-
Giá cao nhất:
-
Giá thấp nhất:
-
Thay đổi giá: