Các lợi ích dành cho khách hàng VIP

Cấp độ Chương trình VIP được cấp cho các nhà giao dịch tùy thuộc vào tổng số tiền trên tài khoản giao dịch của họ.

BạcVàngBạch kim
Bạc
từ 3.000 đến 30.000 USD
Vàng
từ 30.000 đến 100.000 USD
Bạch kim
trên 100.000 USD
Cashback (Rebates) Bổ sung 20% 30% 40%
Thêm % trên số dư tài khoản 20% 30% 40%
Cải tiến máy chủ VPS điều kiện đặt 
 
 
 
 
 
Nhà quản lý VIP Cá nhân 
 
 
 
 
 

* - Việc có người quản lý cá nhân loại VIP hay không tùy thuộc vào giới hạn khu vực.

Cách trở thành khách hàng VIP?

Sau khi tổng số tiền để giao dịch trên tài khoản của bạn đạt đến con số yêu cầu, trạng thái VIP sẽ tự động được cập nhật.

 • Mở tài khoản giao dịch

  Để tiếp cận chương trình dành cho khách hàng VIP, bạn có một hoặc một vài tài khoản mở tại RoboForex.

 • Đáp ứng các yêu cầu đối với tổng số tiền

  Làm cho tổng số tiền trên các tài khoản của bạn đạt tới con số được yêu cầu bằng việc sử dụng phương thức nạp tiền bất kỳ trong số trên 20 phương thức.

 • Hưởng lợi từ
  các điều kiện VIP

  Sử dụng tất cả cơ hội và đặc quyền trong hoạt động giao dịch của bạn mà RoboForex cung cấp cho những nhà giao dịch tham gia chương trình "Khách hàng VIP".

Các Quy tắc đầy đủ của chương trình và ví dụ về tính toán