Spot WTI Light Crude Oil

Khả dụng cho các nền tảng
MetaTrader 4
Khả dụng cho các loại tài khoản
ProECNPrime

Thông số kỹ thuật của WTI

TênGiá trị
NameSpot WTI Light Crude Oil
1 Pip Size0.01
Size of 1 lot1000 barrels
Minimum spread (pips)0
Avg. spread (pips)1.70
Swap short (%)-3.0
Swap long (%)-6.0
Commission35 / mio
1:20
Hedged margin50%
Minimum contract size (lot)0.01
Contract size minimum increment (lot)0.01
Minimum price increment (tick size)0.01
The time of trading session03:00-23:15
Term currencyUSD
3-days swapFriday

Phần "Biểu đồ" cung cấp báo giá trực tuyến cho các hàng hóa năng lượng. Tại đây, bạn có thể xem biểu đồ của Spot WTI Light Crude Oil. Không cần làm mới biểu đồ của Spot WTI Light Crude Oil, bởi vì báo giá cập nhật được truyền ở chế độ thời gian thực. Bạn có thể sử dụng những báo giá này để theo dõi biến động giá hiện tại của Spot WTI Light Crude Oil hoặc phân tích diễn biến của công cụ giao dịch này trong quá khứ.

Biểu đồ này hiển thị báo giá nhận được từ nguồn bên ngoài và nên được sử dụng chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Dữ liệu được hiển thị trong biểu đồ có thể khác với báo giá thực tế của công cụ giao dịch hoặc giá khớp lệnh trong nền tảng của công ty.