Giao dịch chỉ số.
Các điều kiện độc đáo

Chênh lệch thấp và hoa hồng là 4 USD cho khối lượng giao dịch trị giá 1 triệu USD.

 • Chênh lệch trung bình cho DE40Cash
  trên tài khoản ECN và Prime
  – 0,5 EUR.

 • Khớp lệnh nhanh
  từ 0,1 giây.

 • Lô và bước tối thiểu
  của khối lượng giao dịch cho tất cả chỉ số – 0.01.

 • Hoa hồng đối với khối lượng giao dịch 1 triệu USD
  từ 4 USD tùy thuộc
  vào loại tài khoản.

Giao dịch Chỉ số là gì?

Chỉ số là công cụ giao dịch, bao gồm nhóm các trái phiếu và thể hiện những thay đổi về giá của chúng. Ví dụ, chỉ số bao gồm một số cổ phiếu và giá của nó được tính dựa trên tổng chi phí của trái phiếu hoặc giá trị vốn hóa của nhà phát hành. Một tập hợp trái phiếu, trong đó bao gồm chỉ số, cho thấy thông tin nào liên quan đến tình trạng kinh tế hiện tại có thể nhận được khi phân tích nó. Nhờ việc sử dụng chỉ số trong giao dịch, nhà giao dịch có cơ hội đa dạng hóa danh mục đầu tư, thu thập và phân tích thông tin liên quan đến nền kinh tế toàn cầu hoặc một trong những lĩnh vực của nó.

RoboForex cung cấp cho khách hàng khả năng tiếp cận một số trong những điều kiện tốt nhất để giao dịch Chỉ số trong ngành. Chẳng hạn, chênh lệch trong DE40, một trong những chỉ số quan trọng nhất của Đức, đã được giảm xuống 0.5 pip trên các tài khoản ECN và Prime, và 0.7 pip trên các tài khoản Pro.

 •  Tiền nạp tối thiểu – 10 USD.
 •  Trên 10 công cụ giao dịch.
 •  Điều kiện giao dịch độc đáo.

Ứng dụng tốt nhất cho giao dịch trực tuyến

 • Hỗ trợ tất cả các loại tài khoản MetaTrader 4
 • Giám sát trực tuyến các quote giá mà không bị chậm trễ
 • Hơn 100 công cụ và thiết bị giao dịch
Tìm hiểu thêm
CFD trên Hợp đồng tương lai cũng có sẵn trên:
MetaTrader4MetaTrader5R StocksTrader

Sẵn có trên các loại tài khoản sau đây

Công ty cung cấp cho khách hàng của mình nhiều loại tài khoản để giao dịch Chỉ số và họ có thể chọn tài khoản phù hợp nhất cho mình.

Mọi loại tài khoản
 • Khoản nạp ban đầu
 • Phương thức khớp lệnh
 • Khối lượng lệnh tối thiểu (lô))
 • Khối lượng bước tối thiểu:
 • Chênh lệch trung bình
 • Hoa hồng cho khối lượng giao dịch 1 triệu USD
 • Thưởng
 • Số lượng chỉ số
 • Pro

  Loại tài khoản phổ biến nhất tại RoboForex, phù hợp cho cả nhà giao dịch mới bắt đầu và nhà giao dịch giàu kinh nghiệm.

  • Khoản nạp ban đầu10 USD / 10 EUR
  • Phương thức khớp lệnhKhớp lệnh Thị trường
  • Khối lượng lệnh tối thiểu (lô))0,01
  • Khối lượng bước tối thiểu: 0,01
  • Chênh lệch trung bình1,44
  • Hoa hồng cho khối lượng giao dịch 1 triệu USD-
  • ThưởngTất cả khuyến mãi
  • Số lượng chỉ số5
 • ECN

  Tài khoản ECN dành cho nhà giao dịch chuyên nghiệp, những người thích điều kiện giao dịch tốt nhất có thể với chênh lệch thấp.

  • Khoản nạp ban đầu10 USD / 10 EUR
  • Phương thức khớp lệnhKhớp lệnh Thị trường
  • Khối lượng lệnh tối thiểu (lô))0,01
  • Khối lượng bước tối thiểu: 0,01
  • Chênh lệch trung bình0,96
  • Hoa hồng cho khối lượng giao dịch 1 triệu USD5 USD
  • ThưởngSố lượng khuyến mãi giảm
  • Số lượng chỉ số5
  Lựa chọn của Khách hàng
 • Prime

  Loại tài khoản “Prime” phù hợp cho nhà giao dịch “cao cấp” và bao gồm mọi tính năng tốt nhất của tài khoản “ECN”.

  • Khoản nạp ban đầu10 USD / 10 EUR
  • Phương thức khớp lệnhKhớp lệnh Thị trường
  • Khối lượng lệnh tối thiểu (lô))0,01
  • Khối lượng bước tối thiểu: 0,01
  • Chênh lệch trung bình0,96
  • Hoa hồng cho khối lượng giao dịch 1 triệu USD4 USD
  • ThưởngSố lượng khuyến mãi giảm
  • Số lượng chỉ số5
  Điều kiện vượt trội
 • R StocksTrader

  Một loại tài khoản tuyệt vời cho phép giao dịch thông qua nền tảng qua web nhiều tài sản R StocksTrader với khả năng tiếp cận tất cả các thị trường lớn của thế giới.

  • Khoản nạp ban đầu100 USD
  • Phương thức khớp lệnhKhớp lệnh Thị trường
  • Khối lượng lệnh tối thiểu (lô))0,01
  • Khối lượng bước tối thiểu: 0,01
  • Chênh lệch trung bình1,32
  • Hoa hồng cho khối lượng giao dịch 1 triệu USDThay đổi
  • ThưởngKhông sẵn có
  • Số lượng chỉ số9
  Để Giao dịch Cổ phiếu
  

Bạn có quan tâm đến việc giao dịch Cổ phiếu không?

Trong phần mềm đầu cuối R StocksTrader, bạn có cơ hội đầu tư vào trên 3.000 cổ phiếu thực của các công ty Mỹ và trên 8.400 CFD trên cổ phiếu Mỹ.

Cổ phiếu Mỹ Chuyên nghiệp Cổ phiếu Mỹ CFD trên Cổ phiếu Mỹ

Cổ phiếu Mỹ Chuyên nghiệp

Cổ phiếu Mỹ

CFD trên Cổ phiếu Mỹ

Tiền nạp từ
Tiền nạp từ 10.000 USD
Tiền nạp từ 100 USD
Tiền nạp từ 100 USD
Đòn bẩy
Đòn bẩy: Lên tới 1:20 (hoặc theo yêu cầu)
Đòn bẩy: 1:2
Đòn bẩy: Lên tới 1:20
Hoa hồng
Hoa hồng: 0,0045 USD trên mỗi cổ phiếu
Hoa hồng: 0,02 USD trên mỗi cổ phiếu
Hoa hồng: 0,015 USD trên mỗi cổ phiếu
Hoa hồng tối thiểu
Hoa hồng tối thiểu: 0,25 USD
Hoa hồng tối thiểu: 1,5 USD
Hoa hồng tối thiểu: 1,5 USD
Khối lượng Lệnh Tối thiểu
Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1 cổ phiếu
Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1 cổ phiếu
Khối lượng Lệnh Tối thiểu: 1 cổ phiếu
Khối lượng Lệnh Tối đa:
Khối lượng Lệnh Tối đa: 10.000 cổ phiếu
Khối lượng Lệnh Tối đa: 10.000 cổ phiếu
Khối lượng Lệnh Tối đa: 2.000 cổ phiếu
Phí cấp vốn (đòn bẩy trên 1:1):
Phí cấp vốn (đòn bẩy trên 1:1): - 7%
Phí cấp vốn (đòn bẩy trên 1:1): - 7%
Phí cấp vốn (đòn bẩy trên 1:1): - 7%
Phí cấp vốn (đòn bẩy 1:1):
Phí cấp vốn (đòn bẩy 1:1): 0%
Phí cấp vốn (đòn bẩy 1:1): 0%
Phí cấp vốn (đòn bẩy 1:1): 0%
Chênh lệch
Chênh lệch: từ 0,01 USD
Chênh lệch: từ 0,01 USD
Chênh lệch: từ 0,01 USD
Thời gian Giao dịch (khớp lệnh)
Thời gian Giao dịch (khớp lệnh): 13:30 - 20:00 (UTC)
Thời gian Giao dịch (khớp lệnh): 13:30 - 20:00 (UTC)
Thời gian Giao dịch (khớp lệnh): 13:30 - 20:00 (UTC)
Thời gian Giao dịch (yêu cầu)
Thời gian Giao dịch (yêu cầu): 24/7
Thời gian Giao dịch (yêu cầu): 24/7
Thời gian Giao dịch (yêu cầu): 24/7
Mức ngưng Giao dịch
Mức ngưng Giao dịch: 20%
Mức ngưng Giao dịch: 20%
Mức ngưng Giao dịch: 20%
Hành động của công ty (bắt buộc)
Hành động của công ty (bắt buộc) 
Hành động của công ty (bắt buộc) 
Hành động của công ty (bắt buộc) 
Hành động của công ty (tự nguyện)
Hành động của công ty (tự nguyện) 
Hành động của công ty (tự nguyện) 
Hành động của công ty (tự nguyện) 
Số công cụ giao dịch
Số công cụ giao dịch: Trên 3.000
Số công cụ giao dịch: Trên 3.000
Số công cụ giao dịch: Trên 8.400
Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1)
Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1) 
Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1) 
Phí Qua đêm (Chỉ Đòn bẩy 1:1) 

Lợi nhuận từ Chương trình Thưởng của RoboForex

RoboForex cung cấp cho khách hàng các ưu đãi khuyến mãi tốt nhất và tính minh bạch cao nhất trên thị trường tài chính. Hãy bắt đầu trải nghiệm giao dịch của bạn với RoboForex ngay và khơi gợi các lợi ích mạnh mẽ.

 • Hoàn tiền (Chiết khấu)

  • Nhận Tiền hoàn lại cho khối lượng giao dịch chỉ 10 lô.
  • Sẵn có cho tất cả khách hàng được xác minh.
  • Nhận tiền thực dưới dạng Tiền hoàn lại và rút ra nhanh chóng.
  Tìm hiểu thêmPhổ biến
 • Chúng tôi Thanh toán lên tới 10% trên Số dư Tài khoản

  • Thanh toán cho khối lượng giao dịch từ 1 lô.
  • Không có hạn chế: rút tiền nhanh chóng.
  • Nhận % vào số dư tài khoản mỗi tháng.
  Tìm hiểu thêm

Nhà môi giới Vang danh toàn cầu

Được công nhận bởi các chuyên gia uy tín nhất trong ngành Thị trường Tài chính

 • 2023

  Best Mobile Trading App

  GF Awards - B2B

 • 2022

  Most Trusted Broker

  International Business Magazine Awards

 • 2022

  Most Transparent Broker

  World Economic Magazine Awards