Cấu hình phần cứng của VPS

 • CPU

  1 Core

 • RAM

  1 Gb

 • Dung lượng đĩa

  30 Gb HDD

 • Hệ điều hành

  Máy chủ Windows
  2019

 • Truy cập vào VPS

  RDP

Làm thế nào để kích hoạt dịch vụ máy chủ VPS?

 • Đăng ký tại RoboForex và xác minh tài khoản của bạn.

 • Đảm bảo rằng bạn có ít nhất 300 USD trên tài khoản giao dịch và sau đó gửi đăng ký trong phần "Máy chủ VPS 2.0 của bạn" trong Khu vực Thành viên.

 • Mở thông báo email với địa chỉ IP, tên đăng nhập và mật khẩu của máy chủ VPS, kết nối với VPS, và đầu tư bất kỳ lúc nào trong ngày từ mọi nơi trên thế giới!

Điều khoản và điều kiện

 • Dịch vụ là miễn phí, nhưng chỉ sẵn có ở mức tiền (Số dư tức thời) trên tài khoản giao dịch vượt quá 300 USD (ngoại trừ thưởng hoạt động) hoặc tương đương bằng đồng tiền khác.

 • Để sử dụng VPS miễn phí khi giao dịch, khách hàng phải thực hiện trên tài khoản giao dịch của mình số lượng ít nhất 3 lô tiêu chuẩn. Khối lượng giao dịch trên các công cụ CFD, bao gồm CFD trên cổ phiếu Mỹ, không được tính đến.

 • Trong trường hợp khối lượng giao dịch không đủ, khách hàng có thể sử dụng dịch vụ “Máy chủ VPS” với mức phí hàng tháng là 5 USD. Để thanh toán cho dịch vụ, khách hàng nên chọn “Gia hạn VPS” của “Tự động gia hạn” trên trang “Máy chủ VPS 2.0 của bạn” trong Khu vực Thành viên của họ. Phí dịch vụ cho tháng tiếp theo sẽ được trừ từ số dư trong ví USD của khách hàng trong 5 ngày cuối tháng. Nếu khách hàng không có đủ tiền trên Ví của họ vào ngày này, hệ thống sẽ cố gắng tính phí vào ngày cuối cùng của tháng. Nếu không đủ tiền, dịch vụ sẽ bị vô hiệu hóa vào ngày 1 của tháng tiếp theo.

 • Nếu nhận được quyền truy cập vào máy chủ VPS miễn phí sau ngày 15 của tháng, việc hạch toán doanh thu sẽ được thực hiện từ ngày 1 của tháng dương lịch tiếp theo.

 • Trong trường hợp khối lượng giao dịch trên tài khoản giao dịch của khách trong tháng theo lịch không đủ, máy chủ VPS sẽ bị vô hiệu hóa. Để kích hoạt lại dịch vụ, khách hàng không chỉ phải đáp ứng yêu cầu về Số dư tức thời (300 USD) mà còn yêu cầu về khối lượng giao dịch là ít nhất 3 lô mà không có giới hạn thời gian (tính toán khối lượng giao dịch bắt đầu với tháng mà dịch vụ bị vô hiệu hóa và tiếp tục trong các tháng tiếp theo).

 • Chúng tôi chỉ cấp quyền truy cập vào máy chủ đầu tư và các website của thương hiệu RoboForex, tất cả các tài nguyên Internet khác sẽ không khả dụng. Tuy nhiên, bạn có thể tải về và cài đặt "máy chủ VPS" bất kỳ phần mềm nào cần thiết cho việc thực hiện hoạt động đầu tư.

 • Khách hàng nhận được quyền truy cập đầy đủ máy chủ VPS với mật khẩu Quản trị viên. Từ đó trở đi, chỉ có khách hàng có thể chịu trách nhiệm về kết quả giao dịch.

 • Máy chủ VPS không khả dụng cho tài khoản đầu tư của đối tác, mà chỉ dành cho tài khoản khách hàng.

 • RoboForex có quyền từ chối dịch vụ "máy chủ VPS" tùy theo quyết định của mình.