Rất tiếc, chương trình Thưởng chia sẻ lợi nhuận không còn được áp dụng nữa.

Tận dụng các dịch vụ bổ sung khác của RoboForex để giúp giao dịch của bạn dễ tiếp cận và thoải mái hơn.

Đọc thêm

Thưởng Chia sẻ Lợi nhuận

Gia tăng tiền nạp lên 60% bắt đầu từ khoản nạp đầu tiên của bạn!

 • Sự bảo vệ bổ sung

  Thưởng có thể được sử dụng trong "rút vốn", nhờ đó giúp bạn giới hạn thua lỗ tiền riêng của mình.

 • Mở rộng cơ hội của bạn

  Với 60% bổ sung vào khoản nạp của mình, bạn có thể gia tăng vị thế và khối lượng giao dịch.

 • Rút lợi nhuận

  Lợi nhuận mà bạn nhận được khi giao dịch bằng tiền riêng của mình khả dụng để rút bất cứ lúc nào.

Cách nhận Thưởng Chia sẻ Lợi nhuận?

 • Mở tài khoản

  Thưởng khả dụng trên tài khoản cent và tài khoản tiêu chuẩn dựa trên MT4/MT5. Tìm hiểu thêm về các loại tài khoản ->

 • Vượt qua quy trình xác minh

  Vượt qua quy trình xác minh đơn giản về danh tính và địa chỉ của bạn trong Khu vực Thành viên.

 • Nạp tiền

  Nạp tiền vào tài khoản giao dịch của bạn và nhận Thưởng Chia sẻ Lợi nhuận cho lần nạp đầu tiên và tất cả lần nạp theo sau.